OSCILÁTOR COLPITTS

Nedávno jsem ZDE popisoval oscilátor typu Clapp, a ZDE jsem uváděl hodnoty jeho součástek pro praktické použití. V dalším ze série článků o oscilátorech přichází na řadu oscilátor typu Colpitts, popsaný v roce 1920 inženýrem Edwinem H. Colpittsem. Vzhledem ke své jednoduchosti, snadnému uvádění do chodu a poměrně dobré kmitočtové stabilitě je výhodné jej použít jako záznějový oscilátor (BFO) v přijímači. Jeho kmitočet lze nastavit změnou L1, C1 a C2 buď výpočtem pomocí vzorce

nebo podle tabulky uvedené v závěru.

Colpittsův oscilátor zajišťuje stabilitu výstupního kmitočtu a jeho amplitudy v rozmezí teplot od 0° C do + 60° C. Při dostatečně velké amplitudě výstupního napětí je harmonické zkreslení dosti nízké. Oscilace jsou vytvářeny zpětnou vazbou mezi kolektorem a emitorem tranzistoru T1. Odporovým trimrem 10k nastavíme co nejnižší zkreslení signálu při maximální amplitudě výstupního napětí. Odporovým trimrem 22k pak můžeme nastavit potřebné vf napětí k jeho dalšímu zpracování.

Kmitočet

kHz

C1

pF

C2

pF

L1

mH

50

3 500

1 500

10

80

2 200

910

6,2

100

1 800

750

4,7

200

910

390

2,2

455

390

160

1

1 000

180

75

0,47

Zdroj 73 Magazine, Feb. 1974, p 101.