CO TO JE LEDka.

 

Postupně si na těchto stránkách můžeme přečíst něco o nejrůznějších základních součástkách pro elektroniku, takže dnes se podíváme na to, co to je LED.

 

LED (anglická zkratka Light-Emitting Diode – dioda emitující světlo) je polovodičová elektronická součástka, jejíž vlastností je schopnost vyzařovat světlo, případně infračervené nebo ultrafialové záření. Tím se liší od standardních diod.

Na rozdíl od žárovek, u kterých nezáleží na polaritě napájecího napětí a jsou schopny tedy pracovat na střídavé napětí, LED zapojené nesprávným způsobem nepracují. Když je napětí na P-N přechodu diody zapojené správně, říkáme že je zapojena v propustném směru a v tomto stavu skrz ni prochází proud. Když je zapojené opačně než má být, říkáme že je zapojená v závěrném směru a neprochází skrz ni téměř žádný proud a ani nevyzařuje žádné světlo. Proud v propustném směru u nízkopříkonových LED se pohybuje od 1-2 mA, u standardních LED 10~25 mA až po proudy nad 1 A u speciálních LED používaných v osvětlovací technice. Některé LED jsou schopny pracovat se střídavým napětím. V takovém případě jsou ale rozsvíceny jen polovinu periody, ve které jsou polarizovány propustně. Periodicky se tak rozsvěcují a zhasínají s frekvencí střídavého zdroje. Řešením pro odstranění tohoto jevu může být antiparalelní zapojení dvou diod.

 

Co je který vývod?

Ve schématech se vývody světelné diody kreslí tak, že trojúhelník ukazuje svým vrcholem směr protékajícího proudu. Jelikož svým tvarem připomíná písmeno A, dá se lehce zapamatovat že tento vývod je anoda. I když nejspolehlivěji lze zjistit polaritu vývodů LED nahlédnutím do katalogového listu výrobce, existují obecně platné způsoby pro označení polarity (pozor, podle velikosti vývodu P nebo N uvnitř pouzdra často nelze polaritu stanovit):

 

Metoda 1.

K vývodům diody připojíme zdroj stejnosměrného napětí 1,5 až 2 V. Při správné polaritě se dioda rozsvítí. Pokud máme k dispozici zdroj napětí s vyšší hodnotou, musíme použít k diodě předřadný odpor. Jaký? Viz další kapitola.

 

Metoda 2.

V případě, že světelná dioda (LEDka) je nová, a dosud nebyla nikam zapojená, pak vývod katody (-) je kratší. Jako mnemotechnická pomůcka může sloužit písmeno „K“ (Krátká – Katoda)

 

A přecházíme k dalším potřebným vědomostem, a to je

 

Výpočet předřadného odporu světelné diody.

Nemusíte se toho bát, všechno již dávno znáte (nebo byste alespoň měli znát).

Připojení LED diody na zdroj napětí.

 

Běžná svítivá dioda má povolený proud I = 20 mA. Při připojení ke zdroji o napětí Uzdroj třeba 5 V je třeba zařadit odpor s hodnotou R:

 

R = \frac{U_{zdroj} - U_{ubytek}}{I} = \frac{5 V - 1,7 V}{0,02 A} =  165 \Omega

 

Čili pro 5 V bychom použili odpor 160 Ω.

 

Tabulka úbytků napětí podle barvy LED diody

 

Barva

Úbytek napětí

Infračervená

1,6 V

Červená

1,8 V až 2,1 V

Oranžová

2,2 V

Žlutá

2,4 V

Zelená

2,6 V

Modrá

3,0 V až 3,5 V

Bílá

3,0 V až 3,5 V

Ultrafialová

3,5 V

 

Viz také http://radiolub.ru/