CÍVKY PRO AMAT. PÁSMA

Právě jsem dokončil jeden jednoduchý zpětnovazební přijímač pro (téměř) všechna amatérská pásma a napadlo mne, že by se mnohým mohl hodit popis cívek, která jsem zde použil. Cívky jsou ve vzorku výměnné na pětikolíkovém konektoru DIN, jelikož jsem nechtěl konstrukci příliš komplikovat složitým přepínačem, nehledě k požadavku na co možná nejkratší vodiče v pásmech VKV. Ladicí kondenzátor jsem si upravil z polystyrenového duálu z tranzistoráku, u kterého jsem po rozebrání odstranil z obou půlek část statorových i rotorových plechů.

Údaje o výměnných cívkách.

Pásmo   m

Indukčnost L2 uH

Počet závitů

Průměr cívky

Délka vinutí

Odbočka na závitu

Vodič       mm

 

Závitů L1

80

34,5

40

20

10

7

0,25

8

40

8,5

20

20

10

4

0,5

5

20

2,1

10

20

10

2

1

3

15+10

0,96

8

20

10

2

1

2

6

0,38

4

20

8

1,5

1

1

3

0,17

3

10

8

1,5

1

1

2

0,06

2

10

4

1

1

1

Pásmo 3 m slouží k poslechu AIR-Band.

V pásmech 3 m a 2 m není zapojena propojka bodů 3 a 4.