VKV ANTÉNA CIK-CAK

Je mi moc dobře známo, jaké má začátečník problémy s rozhodováním, jakou si vyrobit anténu, aby byla dostatečně výkonná, a hlavně aby šla vyrobit bez nějakých velkých nákladů a nástrojového vybavení. Proto zde nabízím vaší pozornosti jednu verzi domácí, jednoduché a kompaktní antény pro nováčky, zhotovitelné z jednoho kusu drátu.

Prostě vezměte silnější měděný drát (aby byl dost pevný) s délkou kolem 1,01 až 1,02 použité vlnové délky a pozohýbejte jej podle obrázku tak, aby vznikly dva navzájem na hrotech postavené trojúhelníky s délkou každé ze stran šestina lambda. Na obou volných koncích, označených kulatými body, připojte kabel.

Střed antény je vodivě spojen se stožárem, čímž je zabezpečena její ochrana před atmosférickými vlivy, indukcí, statikou a podobně. Při pokusech s touto anténou, kdy byla používána jako přenosná, bylo nosné ráhno vyrobeno z dřevěné laťky. Jenže – při měření bylo zjištěno, že pokud je upevněna na kovovém ráhnu a uzemněna, má anténa větší šířku pásma. Během testů byla anténa pro 70cm pokusně upevněna izolepou na okenní sklo, a ejhle – pracovala velice dobře. Při montáži tak, jak je znázorněno na obrázku, má anténa vertikální polarizaci, při pootočení o 90 stupňů se mění na horizontální. Upozorňuji, že je důležité aby napájecí kabel byl přiveden kolmo k anténě, tedy podél zakresleného nosného ráhna.

Při testech vyzařování s „čichátkem“ jsme zjistili, že vyzařovací diagram je téměř kruhový, s několika menšími maximy ve tvaru čtverce.

Námět www.radioscanner.ru