Vysílač - chůvička

Toto zapojení uvádím pouze pro studijní účely, jeho provoz u nás není povolen.

Kdo by si nepřál dohlížet na své děťátko ve chvíli, kdy s ním zrovna nemůže být, ale musí udělat nějakou důležitou práci v jiném pokoji nebo na zahradě? Asi každý rodič potřebuje své malé dítko neustále střežit jako oko v hlavě. Díky této dětské chůvičce můžete v klidu pracovat okolo domu nebo ve vedlejším pokoji, než v kterém si hraje nebo usíná vaše dítě, a přitom je můžete stále poslouchat i sledovat. Můžete tak okamžitě zjistit, kdy pláče nebo potřebuje vaši pomoc. Sice existuje ještě jedna možnost použití, ale ta není příliš férová, totiž tak zvaná „štěnice“, tedy odposlech. Vzhledem k napájení ze sítě může být používána trvale, tedy bez výměny baterií, pokud bude zabudovaná například v televizoru, rozvodné krabici elektroinstalace, nebo podobně. Ale to je možnost spíše zavrženíhodná, proto nedoporučuji.

Pozor na to, že zapojení je vodivě spojeno s elektrickou sítí, a že při neopatrné manipulaci by mohlo dojít k úrazu elektrickým proudem. Proto je nutné, aby celý přístroj byl uzavřen v nevodivé krabičce z umělé hmoty a umístěn mimo dosah dítěte s 200% bezpečnostní jistotou. Proč jsem navrhoval takové řešení? No přeci proto, aby jste nemuseli stále kupovat baterie, sledovat jejich stav a aby nedošlo při jejím vybití ke ztrátě spojení (kontroly).

Uvedené zapojení nabízí dostatečné užitkové vlastnosti při použití minima součástek a dobrou citlivost mikrofonu (hlasitě je slyšet i tikání nástěnných hodin), při délce antény 100 cm je dosah kolem 500 metrů na běžný kapesní FM přijímač. Bezchybně sestavené zapojení pracuje hned napoprvé (ověřeno na několika exemplářích), jediné nastavování spočívá v naladění pracovního kmitočtu pomocí roztahování a stlačování závitů cívky L1 a ve nastavení odporového trimru R7 (případně výměny za pevný odpor 100 ohmů až 1 kiloohm) pro dosažení maximálního výkonu. Elektrolytický kondenzátor C4 můžeme použít i s větší kapacitou, v tom případě lépe odstraní brum vzniklý zvlněním usměrněného napětí. Obvod usměrňovače doporučuji oddělit od vlastního vysílače s modulátorem plechovou nebo jinou vodivou přepážkou (třeba z materiálu na plošné spoje). Pro ty z vás, kteří si ještě chcete dostatečně se zapojením vyhrát, doporučuji laborovat s hodnotou kondenzátorů C3 a C6 tak, aby v přijímači byl minimální nebo vůbec žádný šum při naladění na kmitočet vysílače.

Cívka L1 má 6 závitů měděným vodičem o průměru 0,5 mm (viz http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/vkv_civka.htm), D5 je Zenerova dioda libovolného typu pro napětí 6,8 V.

Tranzistory T1 a T2 můžeme použít libovolné N-P-N z řady KF, ve vzorcích jsme použili tranzistory z vyřazeného TV přijímače.

Tato zapojení je možno prohlédnout na http://radiobooka.ru/radiosvyaz/17-01-09.phtml a http://news.cxem.net/articles/circuit_549.php