CB RÁMOVÁ ANTÉNA

LOOP PRO PÁSMO 11 METRŮ

V případech, kdy je potřeba efektivně zmenšit velikost antény se s úspěchem využívají rámové antény. Ty jednak n-násobně snižují rozměry antény ve srovnání s přijímanou vlnovou délkou, a jednak dokáží generovat nebo zpracovávat pouze magnetickou složku H elektromagnetického pole kolmou k rovině smyčky. Díky této vlastnosti je rámová anténa odolná vůči jakémukoli rušení elektrické povahy jako například rušení způsobené jiskřením na kontaktech. Prvé rámové (také zvané smyčkové) antény byly použity pro směrové spojení v roce 1906 inženýrem F. Brownem a od těch dob se značně rozšířily.

Rámová anténa je tvořena vodičem, který je formován do jedné nebo více smyček (závitů) tak, že jsou oba konce blízko u sebe. Rámové antény mohou být děleny do dvou skupin. Jednak to jsou antény, jejichž rozměry (průměr smyčky a délka vodiče) jsou mnohem menší ve srovnání s vlnovou délkou a druhá skupina, kde jsou tyto rozměry s vlnovou délkou srovnatelné. „Malá“ smyčka je považována za jednodušší než „velká“, protože proud v malé smyčce je stejný jako v cívce, jinak řečeno proud má v každém místě smyčky stejnou amplitudu a stejnou fázi. Aby bylo možné rámovou anténu považovat za „malou“, pak fyzická délka vodiče nesmí být větší než je 1/20 vlnové délky. „Velká“ rámová anténa je anténa, u které má proud rozdílnou amplitudu a fázi v každém místě smyčky a má tedy ve srovnání s „malou“ anténou naprosto rozdílné vlastnosti.

Rámová anténa může být čtvercová nebo kulatá, rezonuje při délce obvodu rovném pracovní vlnové délce. Napájí se jednoduše rozpojením smyčky v určitém bodě a připojením přívodního vedení. Pro nízké kmitočty jsou smyčky nepraktické, značně velké, ale jsou už použitelné pro VKV a UKV kmitočty používané např. v mobilních telefonech a pagerech

Ale abychom pouze nevychvalovali, klasický dobře střižený dipól chodí v průměru o 13 dB lépe než experimentální smyčka. Ovšem – v porovnání s jednoduchostí konstrukce a malé potřebě prostoru, zvláště na přechodném stanovišti…….

Rozměry:

12 metrů silnějšího drátu (izolovaný, nebo neizolovaný)
1,8 metrů souosého kabelu 75 ohmů (RG59)
Potřebná délka souosého kabelu 50 ohmů (RG58)

Jen tak pro zajímavost, na okraj dne. Při provozních zkouškách této antény jsme na její zhotovení použili elektrikářský kabel se třemi žílami, které jsme na koncích propojili všechny dohromady. Ptáte se po důvodu? No, je to jednoduché, milý Watsone. Kus kabelu jsme našli na ilegální skládce odpadu, a jako správní ekologové jsme ji o tento kabel zmenšili. Naštěstí jsme jej našli dříve, než sběrači kovů……

Pro ty koumavější z vás, které zajímá, jak jsme k těmto délkám přišli, nebo chtějí si tuto rámovku sestrojit pro jiný kmitočet, je zde stručný a jednoduchý návod.

Pro výpočet délky drátu, tvořícího anténní smyčku, pro pásmo například 11 metrů, použijeme vzorec, který podle kmitočtu v MHz dá délku drátu v metrech. Například si zvolíme jako střední kmitočet 27,555 MHz, pak počítáme: 306,5 / 27,555 MHz = 11,123 m.

Tak to bychom měli. Co dále? Tak samozřejmě musíme sestrojit impedanční transformátor pro připojení svodu souosým (koaxiálním) kabelem s impedancí 50 ohmů, například RG58. Transformátor si vytvoříme z kabelu s impedancí 75 ohmů, například RG59. Jeho délka bude čtvrtina vlnové délky, například podle vzorce 73,03 / 27,555 MHz = 2,723 m. Ale to není všechno – ještě musíme započítat do délky jeho zkracovací činitel (rychlost šíření), který (v daném případě) je 0,66, takže vypočtenou délku ještě musíme vynásobit tímto činitelem: 2,723 * 0,66 = 1,797 m a máme konečný výsledek délky přizpůsobovacího vedení, čili transformátoru, tedy 1,797 m, což klidně můžeme zaokrouhlit na 1,8 metru.

Stavba.

Ustřihněte si 11,1 m silnějšího drátu (aby držel formu) a stočte jej do kruhu. Na oba konce připojte 1,8 m souosého kabelu s impedancí 75 ohmů, jeden konec kruhu na střední vodič a druhý konec na stínění, velmi doporučuji spoj a konec kabelu přetřít epoxidovou pryskyřicí nebo „zablemptat“ tavnou pistolí, jako ochranu před povětrnostními vlivy, hlavně před deštěm. Současně se tím dodrží odstup obou vývodů od sebe, aby nemohlo docházet ke zkratům. Stejným postupem nyní na volný konec kabelu 50 ohmů připojte již libovolnou délku souosého kabelu s impedancí 50 ohmů jako svod k zařízení.

Viz také http://www.livecbradio.com/