PA  PRO  CB

Zde uvedený návod slouží pouze jako informativní materiál. V žádném případě Vás nechci nabádat k porušení zákonů, předpisů a obecně závazných norem. Použitím tohoto návodu se můžete dostat do rozporu s platnými vyhláškami a zákony.

V tomto článku je popsána konstrukce jednoduchého zesilovače pro CB stanice s výstupním výkonem přibližně 16W při napájení 12V/2A, s automatickým přepínáním. příjem/vysílání. Jelikož zde použitý typ tranzistoru 2SC1969 má dovolenou kolektorovou ztrátu max 20W, je nutností jej namontovat na chladič se silnějšího měděného nebo hliníkového plechu, výhodné jsou také žebrované chladiče z vyřazených počítačů.

Dioda D5 signalizuje zapnutí zesilovače. Pokud bychom tento zesilovač chtěli použít pouze k samostatnému vysílači, je možno vynechat součástky D1 – D4, L4, C6, a místo diody D1 vložit propojku.

Součástky:

L1 – 6,5 záv smaltovaným vodičem 0,7 mm na kostře 10 mm

L2 – 5,5 záv vodičem s PVC izolací 0,7 mm na kostře 10 mm

L3 – 5,5 záv smaltovaným vodičem 0,7 mm na kostře 10 mm

L4 – 14 záv vodičem s PVC izolací 0,7 mm na kostře 10 mm

C4 – otočný kondenzátor nebo trimr 10 až 60 pF

D1 – D4 diody 1N4848 a podobné

D5 – Červená LED

T1 – 2SC1969 – Datasheet - http://html.alldatasheet.com/html-pdf/10/MITSUBISHI/2SC1969/204/1/2SC1969.html

Zpracováno dle http://www.arczer.neostrada.pl/radio.htm