PA PRO CB

Nejsem sice přítelem porušování předpisů, natož používání velkých výkonů, ale někdy opravdu je nutno pomoci přírodě popostrčit vlny kousek dál, zvláště jsme-li na nevýhodném stanovišti a spojení je „životně“ důležité.

Představuji zde jednoduchý zesilovač s výstupním výkonem kolem 16W při napájení 12V/2A s automatickým přepínáním příjem – vysílání. Původně jsme použili jakýsi záhadný tranzistor v pouzdru TO5 s částečně smazaným označením, bylo čitelné jen KD a víc nic. Fungovalo to, ale vedlejší efekt byla funkce ponorného vařiče, takže ač nerad, byl jsem nucen zakoupit nějaký opravdový tranzistor, volba padla na 2SC1969 namontovaný na chladiči z hliníkové pásoviny (zřejmě z nějaké vybourané rozvodny). Diody D1 až D4 jsou 1N4148 a slouží k přepínání příjem – vysílání. Jinak je vše ostatní velejednoduché, viz schéma.

Cívky:

L1 – 6,5 závitu holý nebo smaltovaný vodič průměru 0,7 mm na průměru 10 mm

L2 – 5,5 závitu zvonkovým vodičem 0,7 mm s PVC izolací na průměru 10 mm

L3 – 5,5 závitu holý nebo smaltovaný vodič průměru 0,7 mm na průměru 10 mm

L4 – 5,5 závitu zvonkovým vodičem 0,7 mm s PVC izolací na průměru 10 mm

Pro provoz „od krbu“ byla ještě vypracována varianta výkonového zesilovače s elektronkou, ve dvou verzích – se společnou katodou a se společnou mřížkou, ale o těchto zase příště.

Zdroj http://www.elektroda.net/