DIPMETR PRO CB PÁSMO

Cílem mnohých radioamatérů je optimalizace již existujících antén. Na základě jejich zkušeností se pak v různých publikacích objevují návody na velmi kvalitní antény. Bohužel ne vždy se zvýšené nároky na přesnost konstrukce odmění lepšími vlastnostmi při praktickém použití. Stačí totiž nevhodná montáž do blízkosti jiné antény a veškeré dobré vlastnosti jsou pryč. Ač příjem můžete dobře zvládnout širokopásmovou anténou, na vysílání ji pořádně nevyladíte. Pro účinné vysílání musí být anténa vyladěná svou rezonanční délkou pro dotyčný kmitočet. Pojem rezonanční délka neboli elektrický rozměr se v anténářské technice vyskytuje poměrně často. Jedná se o rozměr vztažený k vlnové délce signálu v daném prostoru. Je-li tedy nějaký rozměr antény vyjádřený například jako 1/2 lambda (lambda = vlnová délka), pak je polovinou vlnové délky přijímaného (nebo vysílaného) signálu.

Jaký je rezonanční kmitočet hotové antény můžeme velmi snadno zjistit pomocí jednoduchého zařízení zvaného měřič rezonance, což je v podstatě LC oscilátor s volnější kladnou zpětnou vazbou, který je tak značně citlivý k vnějším podnětům. Pokud přiblížíme k jeho cívce další laděný obvod, režim oscilátoru se změní. Tento vnější obvod začne z obvodu oscilátoru odsávat energii, a to tím více, čím jsou oba rezonanční kmitočty blíže k sobě. Když nyní měříme pracovní režim oscilátoru (u elektronkového měřením mřížkového proudu, u tranzistorového měříme vysokofrekvenční napětí) pak můžeme snadno a jednoduše určit rezonanční kmitočet vnějšího laděného obvodu, antény, napáječe atd.

Na obrázku je zapojení tohoto jednoduchého přístroje. Skládá se z LC oscilátoru (T1, L1, C1, C2, C3, R1), detektoru (D1, C4, R2), stejnosměrného zesilovače (T2, R4) a ručkového měřicího přístroje.

Součástky:

C1 – 6 – 25 pF        R1 – 1k           T1 – BF245C

C2 – 30 pF              R2 – 1k           T2 – BC547C (KC508, KC509 atd)

C3 – 430 pF            R3 – 1k5         D1 – libovolná Ge vf dioda

C4 – 430 pF            R3 – 560 ohm        

C5 – M22

Cívku L1 představují 4 závity uložené na plocho na destičce plošných spojů ze strany součástek, navinuto vodičem o průměru kolem 0,6 až 0,75 mm, odbočka je na prvém závitu. Ručkový měřicí přístroj, použitý jako indikátor vf napětí je s citlivostí 100 až 500 mikroampér.

Uvádění do chodu spočívá v nastavení rozsahu pracovního kmitočtu do rozmezí 25 až 30 MHz pomocí změn kondenzátoru C2. Kmitočet kontrolujeme kmitočtoměrem nebo přijímačem (třeba i scannerem) připojeným k vývodu na cívce L1.

Používání je velmi jednoduché, prostě ve volném prostoru nastavíme potenciometrem R2 maximální výchylku měřidla. Pak cívku L1 přiblížíme k měřenému obvodu, v případě antény k vazební cívce na napáječi, a hledáme takovou polohu natočení kondenzátoru C1,  při které je výchylka ručičky měřidla minimální.  Pokud nemáme ocejchovanou stupnici pod knoflíkem C1, zjistíme příslušný kmitočet výše uvedeným způsobem.

 

Výkres plošného spoje měřiče rezonance.

Rozmístění součástek měřiče rezonance.

Взято из журнала "Радио" №4 за 1999г. стр. 54