CB PŮLKA NA VÝLETY

Základním typem antén všeobecně je tak zvaná „půlka“, tedy anténa o délce poloviny vlnové délky. Její délka je dost značná (pro CB 5,37 metrů), proto se v praxi zařazuje do série s kratší anténou cívka, která působí jako její elektrické prodloužení. No ale stále skutečná délka je menší a proto každá takto zkrácená anténa vyzáří méně energie, než plnorozměrná. Při výletech do přírody (tak zvaný „portejbl“ provoz) ale bývá prostoru dost, takže si můžeme dovolit pořádnou anténu, tedy půlvlnnou. Jak na to, je vidět z obrázků. Použití antény je zřejmé z obrázku 1 – snadno a jednoduše přehodíme závěs antény (provázek, silon, atd) pomocí kamene přes vhodnou větev.

Obrázek 1 – stavba antény

Vlastní anténa (odborně „zářič“) je z elektrikářské licny 1 až 2,5 mm2 o délce 5,37 metru. Izolátor použijeme buď klasické keramické „vajíčko“, nebo postačí kousek umělé hmoty o tloušťce kolem 2 až 5 mm se dvěma otvory, v jednom uchytíme závěs (provázek, šnůra, silonový vlasec atd) a ve druhém anténní vodič. Doporučená výška horního izolátoru je kolem 11 metrů, pak má anténa nejlepší vlastnosti a největší dosah.

Jelikož tento typ antény má poměrně vysokou impedanci, kolem 800 až 1 000 ohmů, musíme pro spojení se souosým kabelem s impedancí 50 ohmů provést transformaci tak zvaným PI článkem složeným z kondenzátorů C1, C2 a cívky L1. Cívka je navinuta bez kostřičky, tzv. vzduchově, 9 závitů vodičem o průměru 1,5 mm na průměru 8 mm o délce 19 mm.

Obrázek 2 – zapojení antény.

Kondenzátor C1 má kapacitu 150 pF, C2 má 520 pF. Napájecí souosý kabel je libovolného typu s impedancí 50 ohmů, jeho délku zvolíme buď 7,2 nebo 10,8 m. Na konec kabelu, těsně u přizpůsobovacího obvodu, navlékneme 5 až 10 feritových toroidů jako ochranu proti „prosakování“ vf napětí na opletení kabelu. Jejich permeabilita není kritická, jelikož slouží pouze jako tlumivky, může se pohybovat mezi 50 až 2000.

Anténa má u CB doporučenou (a všeobecně používanou) vertikální polarizaci a kruhový vyzařovací diagram, to znamená, že vyzařuje (a přijímá) na všechny strany. Šířka pásma je minimálně 400 kHz pro PSV < 1,5. Při použití klasického CB zařízení s výkonem 4 Watty a citlivostí přijímače 0,5 až 1 mikrovolt lze tak snadno pracovat se stanicemi ve vzdálenosti kolem 40 km, při dobrých podmínkách šíření a dobrém stanovišti (na kopci) i více.

Zdroj Ju. Vinogradov, Provoločnyje Si-Bi anteny, RADIO 9/1996