ČASOVAČE

V praxi kutila z oboru elektroniky, se občas vyskytne potřeba zapínat nebo vypínat některá zařízení v závislosti na čase. K tomuto účelu se používají zapojení zvaná časový spínač, nebo časovač. Několik těch nejjednodušších si zde předvedeme.

Jednoduchý časový spínač.

Toto zařízení je navrženo tak, že pracuje jako zpožďovací obvod. Jakmile sepneme spínač S, otevře se tranzistor a relé přitáhne. Při rozepnutí spínače však relé neodpadne okamžitě, ale až po určitém časovém okamžiku, který je dán dobou vybití kondenzátoru. Dobu vybíjení kondenzátoru můžeme regulovat potenciometrem. Pokud chceme dobu vybíjení podstatně prodloužit, přepneme přepínač do polohy B, čímž se spojí oba dva kondenzátory paralelně a výsledná kapacita bude v tomto případě dvojnásobná.

ČASOVAČ.

Spínač podle obrázku pracuje s intervaly až do několika minut. Po stisknutí tlačítka je na bázi tranzistoru přivedeno kladné napětí, tranzistor se otevře a relé sepne. Stiskem tlačítka se zároveň vybijí kondenzátory. Na horním konci potenciometru je plné napájecí napětí. Po rozepnutí tlačítka se přes potenciometr a odpor 10k nabíjet kondenzátory, napětí na bázi tranzistoru začne klesat s časovou konstantou danou hodnotami odporů a kondenzátorů. Jakmile toto napětí klesne od určitou mez, tranzistor se uzavře a relé odpadne. Dobu časového intervalu sepnutí relé lze nastavit potenciometrem (jemně) a změnou kapacity kondenzátoru (hrubě).

Všimněte si rozdílu oproti předchozímu zapojení – časový interval je zde dán dobou nabití kondenzátoru, kdežto u předchozího zapojení dobou vybití kondenzátoru.

Časovač s tranzistory v Darlingtonově zapojení

Časovače a časové spínače jsou obvody,které jsou používány v různých zařízeních známých z domácností. Časovač a časové spínače, obojí elektricky a mechanicky ovládané, jsou zařízení, která jsou navržena tak, aby byla uvedena v činnost nebo aby byla vypínána v předem nastaveném čase. Tento obvod využívá vybíjecí doby kondenzátoru k vytvoření časového zpoždění. Tranzistor a relé jsou použity k ovládání obvodu. Nejdříve přepněte přepínač do polohy B, čímž dojde k nabití kondenzátoru. Pak přepněte přepínač do polohy A – kondenzátor se vybíjí, otevírají se tranzistory T1 aT2 a relé spíná. Tento stav trvá tak dlouho, pokud nepoklesne napětí na kondenzátoru pod určitou úroveň. Pak se tranzistory zavírají a relé odpadne. Dobu přitažení relé lze plynule měnit potenciometrem. Připojením dalších kondenzátorů paralelně lze dobu sepnutí podstatně prodloužit.

MEZ