Časový vypínač

Zapojení, které zde představuji bude užitečné v případech kdy požadujete vypnutí jakéhokoli zařízení po určité, stanovené době. Například by to mohlo být světlo na chodbě, na schodišti, a podobně. Toto zařízení neoplývá příliš velkou přesností, ale to v mnoha případech není tak důležité, zato je jeho zapojení natolik jednoduché že jej dokáže sestavit i naprostý začátečník.

V počátečním stavu je kondenzátor C1 vybitý, tranzistor T1 je uzavřený (nevodivý) a relé Re je bez napětí. Po stisku tlačítka Tlač se kondenzátor C1 rychle nabíjí ze zdroje 12V. Po uvolnění tlačítka se kondenzátor připojí k bázi tranzistoru T1, který se otevře a propustí proud do vinutí relé Re, to sepne své kontakty a tím zapne zátěž. Zároveň začne odpočítávání, tedy kondenzátor C1 se proudem báze vybíjí. Jakmile napětí na kondenzátoru (a na bázi T1) poklesne pod určitou úroveň, tranzistor se zavře a vypne relé, zátěž je tedy odpojená. Při použití hodnoty kondenzátoru znázorněné na schématu, je doba sepnutí asi 5 minut. Pokud by tato doba měla být prodloužena, je nutno zvýšit kapacitu kondenzátoru C1, případně připojit jich několik paralelně. Opačně také pokud je požadována kratší doba, samozřejmě kapacitu C1 snížíme. Dioda D1 slouží k ochraně tranzistoru před špičkami napětí naindukovaného z cívky relé, tedy na jejím typu příliš nezáleží. Ve vzorku byl použit starší tranzistor KF508, ale můžeme zde použít libovolný jiný křemíkový vodivosti NPN, dbáme pouze na to, aby byl schopen vydržet proud cívky relé.

По материала «Радио» №6, 2007 г.