ČASOVÝ SPÍNAČ

Tento časový spínač je navržen záměrně v co možná nejjednodušším provedení, je osazen pouze jedním výkonovým křemíkovým tranzistorem libovolného typu. V případě, že použijeme tranzistor vodivosti p-n-p jednoduše otočíme polaritu elektrolytického kondenzátoru C1 a polaritu napájecího napětí. Typ tranzistoru volíme podle proudu, potřebného pro sepnutí relé. Nastavení času provádíme pomocí potenciometrů R1 a R2, s použitím uvedených hodnot docílíme času od 1 do 60 sekund. Dá se samozřejmě použít i jen jeden potenciometr dvojnásobné hodnoty, ale pak je nastavení času poměrně hrubé. Komu to nevadí, může tuto variantu použít.


A jak to vlastně pracuje. Po stisku tlačítka Tl1 se nabije kondenzátor C1 na hodnotu napájecího napětí. Po uvolnění tlačítka se nabitý kondenzátor připojí k obvodu R1 až R4, přechod báze – emitor tranzistoru T1 a odpor R5 a jak je vidět ze schématu, hodnotou těchto prvků je dána doba vybíjení kondenzátoru. Vybíjecí proud kondenzátoru protékající tranzistorem způsobí zvětšení jeho kolektorového proudu, a tím následně i sepnutí relé Re1. V závislosti na hodnotě odporů R1 a R2 se kondenzátor C1 po nějakém čase vybije, kolektorový proud se zmenší a relé odpadne. Paralelně k vinutí relé je připojena dioda D1 (libovolný typ) která slouží jako ochrana tranzistoru proti přepěťovým špičkám. Její použití není bezpodmínečně nutné, u několika těchto zařízení nebyla použita, a nic se nestalo, ale jelikož čert nikdy nespí, raději její použití doporučuji.


Potenciometrem R2 nastavujeme čas sepnutí 1 až 10 sekund, potenciometrem R1 až do 60 sekund. Při použití jiných hodnot můžeme docílit jiných potřebných časů, třeba i při použití kondenzátoru C1 s větší kapacitou se čas přiměřeně prodlouží. Relé Re1 bylo použito s proudem 20 mA při napětí 24 V. Podle toho, jaké relé budete mít k dispozici, volí se jednak napájecí napětí a jednak proudové zatížení tranzistoru, jak bylo uvedeno výše.


Zdroj http://www.radiotexnika.ru/doc/radiofan/sxems/38