ČASOVÉ RELÉ

Časový spínač podle obrázku, je osazen jedním výkonovým PNP tranzistorem typu BC537 (nebo některým jeho ekvivalentem). Doba sepnutí se nastavuje pomocí potenciometrů R1 a R2, v uvedeném zapojení je možno nastavit čas od 1 do 60 sekund.

Funkce zařízení.

Po stisknutí tlačítka TL se začne nabíjet kondenzátor C1 na napětí napájecího zdroje. Jeho uvolněním se kondenzátor C1 připojí k obvodu který se skládá z potenciometrů R1, R2 a odporů R3 a R4. Přes odpor R4 přichází napětí do obvodu báze – emitor tranzistoru T1 a odpor R5.

Jak je ze schématu vidět, doba sepnutí je dána uvedenými prvky. Vybíjecí proud kondenzátoru, protékající tranzistorem, způsobí zvětšení proudu kolektoru a dojde k sepnutí relé Re1 jehož kontakty propojí požadovaný obvod a začne probíhat časový interval k vypnutí. Během jeho průběhu dochází k vybíjení kondenzátoru C1, tedy k poklesu napětí na něm a to způsobí postupné zmenšování kolektorového proudu tranzistoru až k odpadnutí (rozepnutí) relé. Odpor R2 slouží k nastavení zpoždění 1 – 10 sec, R1 až do 60 sec. Pokud potřebujeme jiné časové intervaly, je možno je docílit změnou hodnot odporů. Relé Re1 bylo použito se spínacím proudem 22 mA a s pracovním napětím 24 – 36 V.

Literatura: В.М. Пестриков. Энциклопедия радиолюбителя.