BEZDOTYKOVÁ ZKOUŠEČKA

Na stránkách polského kutila ASGARD71 jsem narazil na jedno zajímavé zapojení, to správné řešení pro začátečníky v elektronice. Jedná se o bezkontaktní zkoušečku napětí v okolí kabelů, vedení ve zdi a podobně. Jednoduchý přístroj je napájen z 9 voltové destičkové baterie, má minimální spotřebu energie, napětí signalizuje kontrolka LED.

Hledací sonda je prostě jen kus drátu. Ale ta nejdůležitější okolnost je fakt, že zařízení je naprosto bezpečné, protože zkušební sonda je izolovaná a nepotřebuje žádný kontakt s obvody se síťovým napětím 230V (samozřejmě, jak jednofázovým – „světelným“, tak i třífázovým – „motorovým“ vedením). Pokud bylo toto zapojení řádně provedené, má mnoho výhod, je schopen zachytit napětí z „fázového“ vodiče i pod omítkou, a v případě, že bychom vynechali odpor 1k od snímače k integrovanému obvodu, pak i na vzdálenost 40 až 70 cm, ale tato okolnost může být někdy i vadou, pak není příliš jasné, kde onen vodič právě je.

Montážní schéma dle kresby autora:
Přístroj může být sestrojen v malé umělohmotné krabičce, na univerzální nepájivé desce, na provrtané staré telefonní či bankomatové kartě, nebo dokonce na kousku cuprextitu s vyleptanými nebo vyřezanými mezerami mezi spoji.