BUBÁK JMÉNEM PSV

Jistě jste se již s touto zkratkou setkali, mnohdy použitou jako strašidlo hrozící výbuchem vaší staničky. Zkusíme si tedy uvést věc na pravou míru.

Takže začneme s tím, co to je, co to není a co s tím. Předem ale musíte vědět, k čemu slouží anténa – jejím úkolem je energii (výkon) ve tvaru elektromagnetických vln který vyrobíme ve vysílači, dostat prostorem ke druhé anténě, tedy tak říkajíc jej vyzářit, a úkolem antény na druhé straně je opačně to, co z vyzářených vln dopadne na anténu  (a věřte, že toho je oproti vyzářenému jen nepatrný drobeček) zachytit a přivést k přijímači. Aby tohle všechno v pořádku fungovalo, musí být anténa přizpůsobená k provoznímu kmitočtu, říkáme, že musí být vyladěna. V článcích o anténách na tomto webu (i jiných) se dočtete, že anténa je vyladěna poměrem své délky k pracovní délce vlny (délka vlny = 300 / kmitočet). A co je neméně důležité, anténa musí být také přizpůsobena k zařízení impedančně, v dnešních dobách je běžně používána impedance (tj. vysokofrekvenční odpor) 50 Ohmů, tuto hodnotu tedy musí mít přípojné místo staničky (obvykle splněno), anténa, a připojovací kabel mezi staničkou a anténou.

A nyní co by se stalo, kdyby tato podmínka shodné impedance nebyla splněna. Vlny vysokofrekvenčního výkonu, které se ženou ze staničky k anténě, se na místě změny impedance odrazí a část se jich vrací zpět k vysílači a mění se v neužitečné teplo, což může v extremním případě (když se toho vrací moc) vést k poškození vysílače. Tento jev s odrážením vln se označuje jako stojaté vlny a měří se jako Poměr Stojatých Vln nebo Činitel Stojatých Vln (PSV, ČSV, anglicky SWR) a k jejich zjišťování se používají měřiče PSV. Pozor na to, že zde měříme poměr – tedy poměr mezi vyslanou a odraženou vlnou, musíme tuto hodnotu také jako poměr označovat, například 1 : 2. Říci, že PSV je tři, je poněkud nepřesné a nic neříkající.

Co ještě nám může zhoršit PSV:
Nevhodné umístění antény –  vliv okolních předmětů
Nepříznivé klimatické podmínky - námraza na anténě, voda v konektorech atd.
Hrubé chyby při montování konektorů - zkraty, přerušení, přechodové odpory ..

Ztráty výkonu, ke kterým dochází vinou nepřizpůsobení, jsou uvedeny v tabulce.

           PSV                     PŘENESENÝ          ODRAŽENÝ

         (ČSV)                     VÝKON (%)            VÝKON (%)

 

1                                 100                             0

1,2                              99,2                            0,8

1,5                              96                               4

2                                 89                               11

3                                 75                               25

4                                 64                               36

6                                 48                               52

10                               33                               67

nekonečno                         0                              100

Měřidlo PSV nemusí být zapojeno do signálové cesty celou dobu provozu (ani to není příliš vhodné), ale doporučuji měření zkontrolovat po silném dešti a podobně. Ale co je méně známo, a je velmi důležité, že PSV metr by měl být připojen přímo u paty antény, zvláště je-li svod poněkud delší, jinak totiž neměříme PSV antény, ale celé soustavy včetně napáječe. Pak se může stát, že naměříme PSV poněkud odlišné, vždy mnohem lepší, než je ve skutečnosti. Každý kabel má totiž určitý útlum, a pak se může stát, že velikost odraženého signálu je menší o dvojnásobek útlumu kabelu, tedy jednou po cestě k anténě a jednou po cestě zpět. Odražená vlna tedy dojde do PSV metru s útlumem, což se bude jevit tak, že se odrazilo málo energie a že anténa je v pořádku. V extrémních případech se může stát, že naměříme vynikající PSV i když anténa není vůbec připojena. Proto se při dlouhém kabelu správně má měřit PSV u antény. Nesmíme ale stát přímo u ní, aby nedošlo k ovlivnění naší osobou. Nejlepší je napojit na anténu pár metrů kabelu a na něj pak PSV metr.

A nyní něco, co se váže k titulku tohoto povídání, proč vlastně toto vzniklo, že není nutno se příliš obávat „bubáka“ PSV, když jej naměříme poněkud horší. Při pohledu na výše uvedenou tabulku vidíme, že při PSV = 1 : 1,5 se odráží 4 procenta výkonu, při PSV = 3 se odráží 25 procent. Jenže – uvedených 25 procent výkonu ztratíme také na třinácti metrech běžného kabelu RG58, tedy nevhodný kabel utlumí signál víc, než špatné PSV.