BOČNÍK K AMPÉRMETRU

Předem musím podotknout, že v dnešní době není moderní něco postavit vlastníma rukama, když přece se dá cokoli koupit, ale popisy na tomto webu jsou určeny těm zvídavějším, kteří chtějí vědět, „jak to funguje“ nebo jsou rádi, když mohou o něčem prohlásit „to není od číňanů, to je MOJE“……..

V mnoha zapojeních napájecích zdrojů, nabíječek akumulátorů, nebo dokonce zesilovačů výkonu se vyskytuje měřidlo proudu - ampérmetr. Ve většině případů se stává, že není po ruce typ s požadovaným rozsahem, pak nezbývá, než buď dát se do shánění, nebo vzít nějaký, který je po ruce a připojit paralelně k němu bočník, také zvaný „shunt“, „šunt“ Je to vlastně odpor s velmi malou hodnotou, který můžeme buď vybírat experimentálně (strááááááášně zdlouhavé), nebo jej jednoduše vypočítat.

Uveďme si jako příklad, že potřebujeme ampérmetr na proud Ia = 1 A, a máme k dispozici měřidlo s proudem na plnou výchylku Ip = 1 mA, s naměřeným vnitřním odporem Rp = 350 ohmů. Hodnota odporu R1 závisí na velikosti měřeného proudu a používá se obvykle v rozmezí 0,1 až 1 ohm.

Hmmmmm, odpůrek s takovouhle mrňavou hodnotou je v domácích podmínkách dosti obtížně zhotovitelný, a tato hodnota není v normalizovaných řadách, takže se ani nedá koupit, zkusíme to tedy trošku jinak.

Jak bylo uvedeno výše, potřebujeme ampérmetr s rozsahem do 1 A, takže začneme tím, že jako R1 vezmeme prodávaný odpor s hodnotou 0,51 ohmů, na něm se rozptýlí ve formě tepla ztrátový výkon

což je docela v pořádku, jelikož použijeme odpor  dimenzovaný na 1 W. Dále si upravíme vnitřní odpor Rp měřidla sériovým připojením odporu R2

Vzhledem k tomu, že přes něj bude protékat proud maximálně 1 mA, bude jeho zatížení zanedbatelné.

A JE TO………

Vytas, LY3BG