Nejjednodušší blikač

Při procházce kolem parkovišť si můžete všimnout, kolik z aut má na palubní desce blikající červenou „ledku“, která signalizuje zapnutý imobilizér. No a což si do auta zabudovat maketu, která by blikáním napodobila jeho funkci a tak působila psychologicky proti případným nenechavcům, dále jako další – skutečná –  funkce, by zde mohla být indikace stavu baterie.

Aby zařízení bylo co možná nejjednodušší, použijeme pouze jeden tranzistor, který bude pracovat na principu lavinového průrazu přechodů kolektor – emiter. Jak, to je vidět na následujícím schématu. Divné, že ano? Jistě namítnete, že jsou zde chyby, ale klid. Vše se vysvětlí.

Tak skutečně kladný pól baterie vede na emitor tranzistoru N-P-N, v tomto režimu je totiž pólován v závěrném směru! Pokud by byl zapojen tak, jako obvykle, tak pracovat nebude. V tomto zapojení právě vzniká lavinový jev v závěrném směru, který je v jiných klasických zapojeních nepříjemný a nežádoucí.

Takže jak to pracuje:

Po připojení napájecího napětí se přes odpor R1 začne nabíjet kondenzátor C1. Napětí na něm stále stoupá, až dosáhne hodnoty, při které vzniká lavinový průraz tranzistoru. Tranzistor se rychle překlopí do otevřeného stavu a sepne proud do ledky D1. Ovšem tím se kondenzátor C1 vybije, napětí na něm proto poklesne, tranzistor se uzavře a jede to celé znova od začátku. Kmitočet blikání se tedy, jak vyplývá z předešlého výkladu, dá nastavit změnou hodnoty odporu R1 a (nebo) hodnotou kapacity kondenzátoru C1. Nedoporučuji používat příliš nízkou hodnotu odporu R1 (pod 680 ohmů), jelikož by mohlo dojít k opravdovému průrazu tranzistoru a tím jeho zničení. Velikost průrazného napětí závisí na typu použitého tranzistoru, obvykle bývá kolem 6 až 8 Volt. Vidíme tedy z principu činnosti, že kmitočet blikání závisí na napájecím napětí, což nám umožní sledovat stav akumulátoru vozidla.

Zdroj http://svetelektro.com/clanky/primitivny-blikac-s-jednym-tranzistorom-228.html