Můj první tranzistor 6

MINIBLIKNA

Nedávno jsem zde začal sérii co možná nejjednodušších zapojení určenou pro naprosté začátečníky. Dnes si tedy ukážeme zase něco jednoduchého, málo známého, a při tom skládajícího se pouze z pěti součástek. Bude to neobvyklý blikač s LED.

Popis zapojení

Před připojením napájecího zdroje (v tomto případě devítivoltové baterie) je samozřejmě kondenzátor 1 uF vybitý. To se ale v okamžiku zapojení zdroje změní, přes odpor 1M (to je hóóódně velká hodnota) se kondenzátor začne pomalounku nabíjet, až dosáhne dostatečného napětí pro otevření tranzistoru PNP, který pak otevře tranzistor NPN. Tento průběh je také znám jako lavinový jev, v zahraniční literatuře také jako Thyristoreffekt.

Nyní sledujme dále, co se bude dít. Oba tranzistory jsou otevřené, tedy vodivé, a jelikož mají mnóóóhem menší odpor, než onen odpůrek 1M kterým se kondenzátor nabíjí, bude se místo nabíjení vybíjet. Vybíjí se a vybíjí, až na něm bude tak malé napětí, že nestačí udržet tranzistory otevřené, ty se zavřou a celý děj se opět opakuje. Přes odpor 1M se kondenzátor začne pomalounku nabíjet …… atd., viz výše. Ale ještě se kousek vrátíme do okamžiku, kdy jsou oba tranzistory otevřené. Co ještě se děje? Aha, proud, který protéká těmi tranzistory, protéká současně i LE diodou, která svítí pokud se tranzistory nezavřou. Jelikož se celý proces cyklicky stále opakuje, LED nám v rytmu procesu pěkně bliká. Při použití hodnot součástí uvedených na schématu (kondenzátor = 1uF, odpor = 1M), kontrolka LED bliká přibližně každé 2 sekundy.

Odběr proudu je velice malý, takže baterie vydrží i několik měsíců. Obvod pracuje dokonce i při poklesu napětí baterie na 2V, takže můžeme zde využít i starší baterie, které tak vyčerpáme až do posledního zlomku energie.

Chcete si ještě trochu s tímto zapojením pohrát? Zkuste jej rozšířit třeba na metronom! Vše, co k tomu potřebujete, je „nějaký“ reproduktorek ze starého tranzistoráku, nebo snad dokonce nově koupený, který zapojíme do série s LED. Co ještě? Tak třeba změnit kmitočet. Jak vyplývá z předchozího popisu funkce, dá se toho docílit změnou hodnoty odporu a kondenzátoru.

Hmmmmm….. chtěli by jste kmitočet různě měnit za chodu? I to je docela jednoduché, zkuste přemýšlet, jak na to. Malinko napovím – existuje součástka, zvaná potenciometr (upozorňuji, že neslouží k měření potence, ale k ………. Hádejte!).

Tip http://www.elektronik-radio.de