ANT BAZOOKA

V jednom z předchozích článků jsem popisoval stavbu antény BAZOOKA  (http://ok1ike.nagano.cz/soubory/ant_bazooka.htm), a tento popis je upřesněním po mnoha dalších zkouškách a testech.

Všechny spoje vnitřního vodiče se stíněním je nutno důkladně propájet a spoje je vhodné chránit proti vlivům počasí buď vhodnou venkovní barvou, nebo (jako při našich testech) plastickou hmotou pomocí tavné pistole.

Upřesňuji ještě výpočet rozměrů, oproti původnímu návodu – tyto údaje byly získány při dalších testech antény ve volné přírodě.

L1 = 142,5 / f [MHz]

B = 49,5 / f [MHz]

A = (L1 – 2B) / 2

Podotýkám, že rozměr A je dosti závislý na výšce antény nad zemí.

Pro jednotlivá amatérská pásma se můžete řídit následující tabulkou:

Pásmo MHz

A [m]

B [m]

L2 [m]

L1 [m]

3,60

6,04

13,75

27,50

39,58

3,70

5,88

13,38

26,76

38,51

7,05

3,09

7,02

14,04

20,21

10,10

2,15

4,90

9,80

14,11

14,20

1,53

3,49

6,97

10,04

18,10

1,20

2,73

5,47

7,87

21,20

1,03

2,33

4,67

6,72

24,90

0,87

1,99

3,98

5,72

28,50

0,76

1,74

3,47

5,00

51,00

0,43

0,97

1,94

2,79

145,00

0,15

0,34

0,68

0,98

435,00

0,05

0,11

0,23

0,33

Pro pásma 80 až 30 metrů je téměř nutností souběžně s anténou natáhnout nosné lanko (třeba silonová šnůra na prádlo) a anténu v několika bodech k němu přichytit.