Napájení zářivky z baterie

Toto zapojení představuje převodník napětí zapojený jako blokovací oscilátor, který se rozkmitá díky zpětné vazbě mezi kolektorem a bází tranzistoru prostřednictvím příslušných vinutí transformátoru. Pracovní bod tranzistoru T1 je nastaven pomocí odporu R1.

Po zapnutí vypínače se v horní části transformátoru na přívodu k zářivce (max. 20 W) se vlivem proudového nárazu objeví vysokonapěťový impuls. Tímto impulsem se ionizuje plyn v zářivce a ta se rozsvítí, i v tom případě, že trubice má přerušená (spálená) žhavicí vlákna. Měnič můžeme napájet z autobaterie (akumulátoru) 12 V, pro použití na pěší tůře čtyři až šest monočlánků („buřtů“). Při provozu z autobaterie je možno vynechat kondenzátor C1.

Transformátor je použit řádkový ze staršího černobílého televizoru, s menší úpravou. Odebereme z něj vysokonapěťové vinutí a objímku pro vn usměrňovací diodu. Vřele doporučuji obě části jádra po úpravách na styčných plochách namazat epoxidovým lepidlem, aby trafo v provozu nepískalo.

Tranzistor vyhoví téměř každý křemíkový výkonový typ s polaritou NPN (pro PNP je nutno obrátit polaritu napájení a samozřejmě také polaritu kondenzátoru C1), v několika vzorcích byly použity typy KD601 a KD602. Pochopitelně, že tranzistor namontujeme na chladič s povrchem 30 až 50 cm2 nebo alespoň na silnější hliníkový plech kolem 5 x 8 cm.

Uvádění do chodu je velmi jednoduché, měnič začíná pracovat téměř okamžitě po zapnutí. Požadovaný jas zářivky nastavíme změnou hodnoty odporu R1. Nicméně, příliš snižovat hodnotu odporu pro docílení vyššího jasu nemá smysl, z důvodu zvýšení odběru proudu z napájecího zdroje.

Námět http://sdelsam.narod.ru/