ZDROJ PRO POKUSY

Pro pokusy s různými elektrickými obvody potřebujeme vhodný zdroj napětí. Většinou vystačíme s napětím ploché baterie 4,5 V.

Materiál:
překližka, dřevěné laťky, gumový pásek
2 přístrojové zdířky
úhelníčky, vodič
zvonkové tlačítko, páčkový spínač
plochá baterie

Konstrukce:

Z překližky vyřízneme obdélník 10 x 13 cm, vyvrtáme otvory pro zdířky, páčkový spínač a zvonkové tlačítko. Po stranách přibijeme laťky, na horní plochu můžeme přilepit nízké laťkové ohrazení ploché baterie.

Přišroubujeme všechny součástky a propojíme je kousky vodičů podle schématu. U spínače označíme polohy Zapnuto a Vypnuto. Na vývody baterie nasuneme kontakty s vodiči (jsou k dostání v modelářských prodejnách), baterii upevníme k základní desce provlečenými gumovými pásky. U zdířek označíme kladný a záporný pól. Hotový zdroj vyzkoušíme tak, že k němu připojíme malou žárovku a nejprve ověříme správnou funkci spínače.

Pak přepneme spínač do polohy Vypnuto a vyzkoušíme funkci tlačítka - jeho stiskem se žárovka rozsvítí. Podle potřeby můžeme zdroj používat trvale (ovládáme páčkovým spínačem), nebo v přerušovaném provozu (při nácviku morseovky používáme tlačítko jako telegrafní klíč).

Poznámka:

Plochá baterie je tvořena třemi sériově zapojenými galvanickými články, napětí čerstvé baterie je kolem 4,5 V. Připojením žárovky, motorku nebo jiného spotřebiče dodává baterie do obvodu elektrickou energii, přitom se postupně vybíjí a její napětí klesá. Z tohoto zdroje bychom neměli odebírat příliš velký proud (nad 500 mA), pro větší odběr jsou vhodnější akumulátory nebo síťové zdroje.

http://www.cez.cz/presentation/static/encyklopedie/pokusy/pokus22.html