BAREVNÝ ZVUK

V tomto popisu se zaměříme na použití světelných diod, tak zvaných LED, (z anglického Light-Emitting Diode - dioda emitující světlo). Je to elektronická polovodičová součástka obsahující přechod P-N. Na rozdíl od klasických diod, LED vyzařuje viditelné světlo, infra případně UV v úzkém spektru barev a používá se v široké řadě aplikací. Prochází-li přechodem diody elektrický proud v propustném směru, přechod vyzařuje nekoherentní světlo s úzkým spektrem.

Dále uvedené jednoduché zapojení bylo svého času značně oblíbená a rozšířená konstrukce, známá také pod názvem „barevná hudba“, po jeho připojení ke zdroji zvuku (výstup rádia, magnetofonu, gramofonu, nebo vůbec některého z přehrávačů), problikávají v rytmu hudby barevné diody LED jejichž barva se mění podle výšky tónů hudby. Tato konstrukce je sice značně zjednodušená, ale brzy uvedu popis dokonalejší tříbarevné „světelné hudby“.

Na schématu je vidět, že signál ze zdroje zvuku přichází na dva kmitočtové filtry, tedy přesněji vyjádřeno kmitočtové propusti, prvá z nich (kondenzátor 47n a odpor 3k3 u tranzistoru T1) propouští pouze vyšší kmitočty zvukového spektra, druhá (odpor 10k a kondenzátor 47n u tranzistoru T2) propouští pouze nižší kmitočty zvukového spektra.

Po rozdělení signálů filtry obě složky postupují na zesilovací stupně s tranzistory, jejichž zátěží jsou světelné diody (LED) D1 a D2, v kanálu vyšších kmitočtů je zapojena dioda D1 – se zeleným světlem a v kanálu nižších kmitočtů D2 s červeným světlem.

Jako zdruj zvukového signálu (hudby) může být třeba rozhlasový přijímač, přehrávač nebo i stařičký magnetofon. K jejich reproduktoru napojíme dva vodiče, které přivedeme na vstup tohoto našeho zařízení, na svorky označené VSTUP NF. Při poslechu melodie můžete sledovat záblesky světelných diod, podle výšky zvuku. Tak na příklad při zvucích bubnu bude problikávat červená, a při dejme tomu tónu houslí zelená dioda. Jejich jas se nastavuje úrovní hlasitosti zvuku ze zdroje signálu.

Zdroj inspirace http://radioshema.ru/