BALUN 4 – 9 – 16

Vzhledem k tomu, že často vyrážím do přírody testovat nejrůznější typy antén, potřeboval jsem sebou nosit několik různých balunů pro jejich přizpůsobení k napájecímu kabelu 50 ohmů. Tak dost – přece musí stačit jen jeden, zkusíme to podle obrázku:

Součinitel transformace impedancí je určen takto: k = n2 * n2 / n1 * n1, kde n1 a n2 jsou počty závitů prvého (primárního) a druhého (sekundárního) vinutí.

Jako příklad: n1 = 1, n2 = 2, tedy k = 4 / 1, čili transformační poměr je 4 : 1

Nebo: n1 = 3, n2 = 9, tedy k = 81 / 9,  čili transformační poměr je 9 : 1

Poznámka: sekundární vinutí představují všechny cívky, kterými protéká výstupní proud, to znamená, že v našem případě pokud je zátěž připojena mezi vývody ZEM a 1:4, pak sekundární vinutí představuje pouze druhá cívka odspoda, podle schématu. Třetí a čtvrtá cívka jsou mimo, jelikož jimi proud neprotéká.

Praktické provedení je zřejmé z dalšího obrázku.

Dle UA1CBM