BALKONOVÁ ANTÉNA

Občas je vhodné se podívat do literatury, a zamyslet se, jak by šlo některý návod použít s příslušnými úpravami. Tak například Karl Rothammel ve své „bibli“ ANTENNENBUCH nadhodil téma, jak anténu elektricky prodloužit kapacitní zátěží na jejím konci. Po kratším laborování se na světě objevila následující balkónová anténa pro pásmo 28 MHz, samozřejmě, že po menší úpravě délky (prodloužení) by byla vhodná také pro CB pásmo 27 MHz.

Konstrukce této antény je velmi jednoduchá, aby ji bylo možno zhotovit i v domácích podmínkách. Je to v podstatě silnější ocelový drát o průměru 1,5 až 3 mm. Na konci je vytvořena kapacitní zátěž ve tvaru neuzavřeného kruhu. Na prvém obrázku jsou uvedeny rozměry pro pásmo 28 až 30 MHz, na dalším obrázku je znázorněn průběh PSV v závislosti na kmitočtu.

Při testování byla anténa umístěna vodorovně na balkónu v devátém patře. Jako protiváha sloužilo kovové zábradlí balkónu svařené s armaturou železobetonových panelů. Anténa je napájena 50 ohmovým kabelem, jehož stínění bylo připojeno k zábradlí a střední vodič k anténě. Je zvláštní, že provedení koncové zátěže do uzavřeného kruhu rezonanční kmitočet naopak zvyšuje, přibližně o 0,5 MHz. Důvod je jednoduchý: uzavřený kruh má sice stejnou kapacitu, ale neuzavřený pracuje jako závit cívky, má tedy i indukčnost.