Bi-Quad

Kmitočet [MHz]

λ [mm]

Délka L1 [mm]

Délka L2 [mm]

Délka B [mm]

Délka H [mm]

Průměr drátu [mm]

Délka drátu [mm]

Vzdálenost D [mm]

   

 

Poznámka: D je vzdálenost zářiče od reflektoru.

Zdroj [www.ve3sqb.com]