AUDION NA STŘEDNÍ VLNY

Mariusz Jirounek (mário)

Dostal jsem mejla. Na tom nic divného není, dostávám jich denně spousty, ale tento mi poslal jeden ze čtenářů těchto stránek, a napsal v něm:

Na vašich stránkách jsem si našel zpětnovazební audion od Mira, OM3CKU.

Zapojení pracovalo na první zapnutí přesto jsem se v něm trochu pohrabal. Jako první jsem vypustil odpor R3 na kterém se ztrácela dost velká část napájecího napětí. Dále jsem odpor R1 nahradil trimrem 1M. Pomocí tohoto trimru jsem nastavil pracovní bod tranzistoru tak, abych na kolektoru naměřil 1/2 napájecího napětí.

A výsledek? Rádio hraje i bez drátové antény tj. pouze na feritku.

Foto konstrukce: