ATU PRO CB

Ladění antény pro pásmo 27 MHz

Tato anténní ladicí jednotka (ATU) umožňuje přizpůsobit k anténnímu vstupu (výstupu) CB stanice s impedancí 50 ohmů anténu dlouhou polovinu vlnové délky, nebo delší. Toto zařízení je užitečné v případech, kdy je jednodušší použít drátovou anténu, než vertikál na střeše. Je také užitečné pro použití improvizovaných antén používaných v kempech a vůbec při táboření, kdy můžeme použít delší drát (účinnější) zavěšený například na strom. Samozřejmě že konce antény musí být izolované, například pomocí krátkých kousků nylonové struny a podobně. Podařilo se dokonce touto ladicí jednotkou vyladit do rezonance na kmitočtu 27 MHz ostnatý drát.

Cívka L je zhotovena navinutím 11 závitů postříbřeného (není bezpodmínečně nutné) drátu o průměru 1 mm na kousek plastové vodovodní trubky (PVC) průměru 1,5 cm. Závity roztáhneme tak, aby cívka měla délku asi 4 cm. Odbočka pro připojení anténního kabelu od zařízení je asi na druhém závitu od studeného (zemního) konce cívky. Proměnný kondenzátor C1 je určen k vyladění ATU (a tím samozřejmě i antény) do rezonance podle měřiče stojatých vln (PSV, SWR) který by měl mít každý zájemce o laborování s anténami, nebo alespoň měl mít možnost si jej vypůjčit.

Postup ladění:

Mezi stanici a ATU připojte měřič PSV, k ATU připojte anténu a nastavte oba kondenzátory do polovičky. Na radiostanici si přepněte na kanál 20. Stiskněte tlačítko PTT a kondenzátorem C1 se snažte docílit co nejlepší PSV. Dále střídavě upravujte hodnoty C2 a C1 tak, aby jste se dostali co nejblíže k hodnotě poměru stojatých vln 1:1. Není nutno upravovat nastavení ATU, pokud nepoužijete jinou anténu. V případě, že délka použité antény je přesně 5,5 metru, pak C2 je nastavena na maximální kapacitu.Ačkoliv je toto zařízení původně určeno pro vyladění antén s délkou poloviny vlnové délky, může být použito také pro fyzicky kratší antény. Například, pokud anténa má fyzickou délku pouze 3 m pak zbývajících 2,5 m musí být navinuto na plastové trubce, a tím se vytvoří tzv. BLC (base-loaded coil), tedy elektricky zkrácená anténa. Při praktickém provedení může být délka vodiče na přídavné prodlužovací cívce o něco kratší, než je teoretická hodnota, takže skutečnou délku je nejlépe vyzkoušet metodou pokusu a omylu. Celá anténní ladicí jednotka by měla být umístěna v kovové skřínce, aby se zabránilo nežádoucímu vyzařování. Propojky k radiostanici a k anténě je možno provést pomocí konektorů PL259, nebo BNC.

Zpracováno dle námětu z http://www.learningelectronics.net/