ATTENUÁTOR

Nedávno jsem zde uveřejnil článek VYLEPŠENÍ PŘÍJMU ve kterém jsem se zmínil o útlumových článcích, tak zvaných attenuátorech a jejich použití. Dnes bych rád doplnil uvedené povídání o to, jak navrhnout a sestrojit tento užitečný obvod. Předem si ale zopakujeme co to vlastně je, a k čemu to slouží.

Použítí: ;Pro omezení silného signálu vstupujícího z antény do rozhlasového či televizního přijímače a tím zabránění zkreslení (křížová modulace). Výrazně se tím zlepší dynamický rozsah přijímače.

Co to je: Pokud by jsme chtěli se na něj podívat z hlediska teorie obvodů, tak je to dvojbran se stejným vstupním a výstupním odporem. Pro praktické použití ale vystačíme s vysvětlením, že to je něco na způsob děliče napětí, ale takového, aby měl definovanou vstupní i výstupní impedanci, pro naše účely tedy obojí 50 ohmů. Ovšem, pokud k němu připojíte jinou impedanci - dělicí poměr to mírně ovlivní (například pokud k výstupu připojíte operační zesilovač s nekonečným vstupním odporem - bude dělicí poměr zapnutého stupně ne 10x ale jenom 5x ). Stejné tak pokud na vstup připojíte zdroj signálu s mnohem nižším (nulovým) výstupním odporem než 50 ohm.

Konstrukce: Na konci tohoto článku je tabulka hodnot odporů v ohmech, jaké se použijí pro daný útlum, ale připomínám, že pro obor vysokých kmitočtů by odpory měly být bezindukční. Nedoporučuje se dělat jeden článek s útlumem větším než 20 dB, ale pro potřebu většího útlumu je možné řadit více článků za sebou. Samozřejmě, že jednotlivé články by měly být od sebe odstíněny, aby vf energie nepronikala ze vstupu na výstup kapacitou spojů a součástek, vývody odporů a případné propojky k přepínačům co nejkratší, celek uzavřen v kovové krabičce která je spojena se „zemí“ přijímače.

Útlumové články se navrhují buď ve tvaru tzv. T (viz předešlý obrázek) nebo ve tvaru PI (podle řeckého písmene pí), viz následující obrázek.

Návrh T a PI útlumových článků je v http://n9zia.ampr.org/att_pad.main.cgi. ;

Příklad sestavy více článků typu PI

ÚTLUM dB

TYP PI

R par     R ser

TYP T

R ser     R par

1

869,5             5,8

  2,9          433,3

2

436,2           11,6

     5,7          215,2

3

292,4           17,6

   8,6          141,9

4

220,9           23,8

11,3          104,8

5

178,4           30,4

14,0            82,2

6

150,5           37,4

16,6            66,9

7

130,7          44,8

19,1            55,8

8

116,1          52,8

21,5            47,3

9

105,0          61,6

23,8            40,6

10

 96,2          71,2

26,0             35,1

12

 83,5          93,2

29,9             26,8

14

 74,9        120,3

33,4             20,8

15

 71,6        136,1

34,9             18,4

16

 68,8        153,8

36,3              16,3

18

 64,4        195,4

38,8              12,8

19

 62,6        220,0

39,9              11,4

20

 61,1        247,5

40,9              10,1

24

 56,7        394,6

44,0                6,3

25

 56,0        443,2

44,7                5,6

http://qrp-popcorn.blogspot.ca/