APERIODICKÁ ANTÉNA

Tento zkrácený dipól představuje aperiodickou anténu o délce 13 m (2 x 6,5 m), která může být použita na všech krátkovlnných pásmech, včetně WARC. Anténa je napájena pomocí vzduchové symetrické linky (žebříčku) s impedancí 450 Ohmů libovolné délky (ne kilometrové, hihi) zhotovené například podle

http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/zebricek_g5rv/index.html