OCHRANA PŘED ODPOSLECHEM

V poslední době jsou v televizi předváděny různé kauzy trestné činnosti, při jejichž řešení hrají hlavní roli odposlechy. Takže zde uvádím návod pro potenciální pachatele, jak se bránit odhalení. Především – nepoužívat mobilní (ani pevné) telefony, na sdílených kmitočtech jste naprosto anonymní, při krátké době hovoru a častých změnách stanoviště jste jen velmi obtížně zaměřitelní. Použijete-li stanice typu D-Star, pak vyšetřovatelům nepomůže ani počítačový rozbor hlasu. No a co se týče odposlechů v prostoru místnosti, třeba v kanceláři, tak snadné a jednoduché řešení je v následujícím návodu. Ale stejně je spolehlivější si citlivé soukromé rozhovory vyřizovat někde v přírodě.

Co se týče zařízení zvaného „štěnice“, tedy citlivý mikrofon s miniaturním vysílačem, to se dá vyhledat pomocí jednoduchých zařízení, popsaných například ZDE, nebo ZDE, případně ZDE – a tak podobně, na nejrůznějších webových stránkách se jich najde dostatek..

Tam, kde je obtížné dostat se do objektu ve kterém má být umístěna „štěnice“, nebo není-li k tomu dost času,  používají se směrové vysoce citlivé mikrofony, nebo zařízení pracující na optickém principu, například s laserovým paprskem, zaměřeným na okenní tabule. Tyto jsou hlasem v místnosti rozechvívány a tím je modulován i odražený paprsek. V těchto případech se používá generátor akustického šumu, který zamezí rozechvění skel zvuky z místnosti, prostě je „zahltí“ a tím naruší poslech důvěrných rozhovorů v místnosti.

Zařízení se skládá ze dvou generátorů impulsů, jejich kmitočet je navzájem odlišný a není stabilizován. Oba generátory mají společnou zátěž, vyrobené impulsy (rázy, následující po sobě s kmitočtem stovek Hertz) postupují přes oddělovací stupeň s tranzistorem T3 na piezokeramické reproduktory PR1 až PR4, samozřejmě, že jich může zde být zapojeno méně, nebo i více. Hlasitost akustického signálu se dá nastavit pomocí potenciometru R4. Doba mezi jednotlivými pulsy se neustále mění, a proto nemůže být informace sňatá ze skel nikterak odfiltrována.


Námět ke konstrukci převzat z http://radiostancii.biz/