ANTENNÍ ZESILOVAČ

1 – 100 MHz

Jedná se o jednoduchý obvod zařazený mezi anténu a vstup přijímače, určený k zesílení signálů z pásem SV-KV-VKV. Vřele jej doporučuji například pro použití se zpětnovazebními přijímači, kde úspěšně zabrání kmitům vznikajícím při utažené zpětné vazbě postupovat do antény, kde by mohly rušit posluchače v blízkém okolí.

Pro poslech na krátkovlnných rozhlasových pásmech byl použit tento zesilovač s teleskopickou anténou o délce 45 cm a příjem byl srovnatelný s drátovou anténou délky 20 – 30 metrů. Jasně a čistě se daly přijímat stanice z celého světa na starší středovlnný autopřijímač (Spider) doplněný KV konvertorem.

Jak je vidět ze schématu, přístroj je velice jednoduchý, jelikož je neladěný a jeho výstup má vysokou impedanci, takže je schopen pracovat i s různými staršími přijímači – jak rozhlasovými, tak i s KV scannery. Původní myšlenka při jeho návrhu byla aby byl použitelný k zesílení přijmu v autě, prostě něco na způsob aktivní antény. Po delším období testů u několika žáků z kroužku bylo jasné, že se dá s výhodou použít i k přijímačům, které mají nízkou vstupní impedanci (VKV scannery), i těmto výrazně zlepší schopnosti příjmu slabších stanic.

Cívku L1 doporučuji použít dle rozsahu, na kterém bude tento zesilovač používán, slouží pouze jako vf tlumivka k oddělení zesíleného signálu od napájecího obvodu. Na KV a VKV pásmech může mít samozřejmě menší indukčnost, tak, aby její reaktance vyhověla požadovanému účelu. V prototypu byla použita cívka s indukčností 470 uH, jelikož bylo požadováno použití i pro středovlnné pásmo kmitočtů. Pokud by zesilovač měl být používán pro krátké vlny, doporučuji indukčnost kolem 20 uH. Zesilovač může být zabudovám do plastové krabičky, ale z vlastní zkušenosti bych doporučil spíše kovovou, zmenší se tím šum a pronikání rušení. Napájení se může pohybovat od 6 V do 15 V. Klidový proud tranzistoru MPF102 je nastaven kolem 5 mA, ale může být zvýšen až na 20 mA, jenže pak jsou problémy s vybíjením baterie. Samozřejmě, že při provozu z autobaterie (akumulátoru) je toto nepodstatné.