ANTÉNA A STATIKA

Jak to vypadá u Vaší antény se statikou? V literatuře o anténách je uváděno, že je nutno elektrostatický náboj vznikající při sněžení, při dešti a zvláště při bouřkách, který dosahuje napětí desítek kilovoltů, svést na zem. Obvykle se to řeší tak, že se svod přemostí na zem vysokofrekvenční tlumivkou (s dostatečně velkou impedancí na použitém pásmu), u VKV antén čtvrtvlnným uzemněným pahýlem (zkratem), nebo v nouzi i jen jednoduše vícewattovým odporem kolem 22 kiloohmů. U antén, které mají v patě přizpůsobovací cívku propojenou s kostrou, je toto uzemnění dostačující, problémy ale bývají s magnetkou, ale ty naštěstí nejsou tak dlouhé.

Nicméně, problémy způsobené statickou elektřinou nejsou tím úplně vyloučeny. Všechny antény se totiž nachází v poli velkého přírodního kondenzátoru, u kterého jeden polep představuje zem a druhý atmosféra s mraky v ní plujícími. Mraky mají statický náboj vzhledem k zemi, který zvláště při bouřce nabývá značných hodnot. Pokud je vaše anténa uzemněna, tedy na zemním potenciálu, stává se součástí polepu kondenzátoru, který je navíc ještě vyvýšen, a tedy blíže k mrakům. V případě, že elektrické pole na horním konci antény je dostatečné k ionizaci molekul vzduchu, vzniká zde koronový výboj do atmosféry, doprovázený vznikem silného šumu na všech kmitočtech.Princip vzniku koronového výboje

Mnozí jistě znáte situaci, kdy blížící se dešťové mraky způsobují šum dosahující až síly signálu S9 se zvláštním charakterem připomínajícím vytí. Zvláště doře pozorovatelné jsou tyto jevy při příjmu AM. Jednotlivé výboje – „ťukance“ se stále zrychlují, až přejdou do souvislého zvuku. Pak když nabitý mrak odplyne, šum se snižuje až nakonec zmizí úplně. V režimu FM je šum korony překryt šumem detektoru. Je zřejmé, že spojení v této době je téměř nemožné. Co dělat? Rozehnat mraky? Další možností je zrušit účinek atmosférické elektřiny, což samozřejmě není možné, ale je možno podstatně oslabit její vliv.

„Antikoronové“ zakončení.

Jedno z možných praktických provedení.

Za účelem omezení koronového výboje je nutné snížení intenzity elektrického pole. Z fyziky v základní škole je známo, že největší síla elektrického pole se tvoří na koncích nabitého vodiče, a nejmenší na hladkém okrouhlém povrchu. Je-li na konci prutové antény umístěna vodivá koule, může být hodnota elektrického pole snížena přibližně ve stejném poměru, o kolik plocha koule převyšuje plochu špičky antény. Při průměru koule 10 až 20 cm klesá intenzita pole až stokrát, a tak je pravděpodobnost vzniku výboje značně snížena. Pro zmenšení namáhání „antikoronární koule“ větrem, je vhodné ji nahradit dvěma kovovými kruhy navzájem pootočenými o 90 °, viz obrázky.

Po instalaci této „koule“ na anténu bude ale nutno zkrátit její délku, jelikož působí jako koncová kapacita, čímž snižuje rezonanční kmitočet antény, ale zase na druhou stranu rozšiřuje provozní kmitočtové pásmo. Další nevýhodou tohoto řešení je, že ptáci mají ve velké oblibě zde usedat a ……


 С.Е.Меркулов - АНТЕННЫ