ANTÉNNÍ ZESILOVAČ

S VÝŘEZOVÝM FILTREM

Příjem na krátkovlnných pásmech, jak rozhlasových tak i amatérských, bývá často znepříjemněn různými poruchami které prochází z jiných kmitočtových úseků, ale hlavně od výkonných rozhlasových stanic. Tento anténní předzesilovač dovoluje nejenom zvýšit citlivost přijímače, průměrně o 8 až 12 dB v závislosti na kmitočtu, ale také umožní potlačení či úplné odstranění nežádoucích signálů, pomocí výřezového LC filtru (sériových rezonančních obvodů).

Schéma zapojení zesilovače schopného pracovat s kmitočty od 50 kHz až do 150 MHz při vypnutém filtru (poloha 8 přepínače) je uvedeno na obrázku. Pokud je přepínač Př v poloze 8, příchází vstupní signál z antény přímo na vstupní elektrodu (gate) tranzistoru T1. Zesílený signál se objeví na zátěži (R9) jeho výstupní elektrody (drain) a přes oddělovací kondenzátor C2 a souosý konektor odchází na vstup přijímače.

Při požadavku na odstranění nežádoucího signálu přepneme přepínač Př1 do polohy odpovídající zhruba kmitočtu rušícího signálu (kmitočtovému pásmu) a laděním kondenzátorem C9 docílíme pokles intenzity, nebo dokonce i úplné vymizení rušícího signálu.

Jak již bylo naznačeno výše, výřezový filtr je v podstatě sériový laděný obvod skládající se z kondenzátorů C1, C9 a přepínaných cívek L1 až L7. Hlavní vlastností sériového laděného obvodu je minimální (téměř nulová, dle velikosti činitele jakosti Q) impedance na rezonančním kmitočtu, což vlastně představuje pro nežádoucí kmitočet zkrat na zem.

Cívky L1 až L7 na příslušných odporech které jsou připojeny paralelně k cívkám. Použity byly odpory 0,5W s kovovou vrstvou, civky L1, L2 a L3 byly navinuty na papírovou trubičku slelenou epoxidovou pryskyřicí, ve které byl odpor umístěn. Pro vinutí cívek byl použit měděným smaltovaným vodičem průměru 0,1 mm.

Počty závitů:
L1 – 240
L2 – 160
L3 – 110
L4 – 75
L5 – 50
L6 – 30
L7 – 18

Po navinutí cívek a připájení k odporům je vhodné je zafixovat parafinem, například ze svíčky.

ZDROJ: