Y-ANTÉNA PRO KV

Anténa se skládá ze tří částí – vlastního zářiče, napáječe (žebříček, popis výroby ZDE) a přizpůsobení ve tvaru Y.

Zářič je dlouhý polovinu vlnové délky (Lambda půl), jeho délku v metrech pro požadované kmitočtové pásmo určíme pomocí vzorce L = 142 500 / f [m, kHz]

Vzdálenost přípojných bodů určíme podle vzorce X = 36 000 / f [m, kHz]

Délku přizpůsobení podle vzorce D = 45 100 / f [m, kHz]

Bližší informace najdete na http://www.domashniehitrosti.ru/