VKV ANT RÁM

Zajímavou konstrukci antény na libovolné z VKV pásem zveřejnil známý antenář I. V. Gončarenko DL2KQ z Bonnu, viz druhý díl jeho knihy "Антенны КВ и УКВ". Výhodou je nízký PSV, poměrně značná širokopásmovost, nízká cena a hlavně snadné zhotovení.

Ale pozor, má i jeden mínus. Vstupní impedance kruhového nebo čtvercového rámu je kolem 120 ohmů, tím pádem jsou problémy s připojením běžně používaného kabelu s impedancí 50 ohmů. Pro řešení vychází dvě varianty:

Prvá - rám ve tvaru úzkého obdélníku (stretch) s poměrem stran 1:2. V tomto případě má rám vstupní impedanci 50 ohmů. Nicméně tento tvar je poněkud konstrukčně nepohodlný.

Druhá – obvyklejší a jednodušší rám ve tvaru kruhu nebo čtverce, zde je nutno použít přizpůsobovací zařízení, tedy další komponenty.

V tomto článku je popsáno jednoduché konstrukční řešení rámu spolu s přispůsobením na 50 ohmů, v němž je použit jeden kus koaxiálu s impedancí 75 ohmů používaného v rozvodech televizního signálu.

Konstrukce.

Myšlenka spočívá v možnosti použít kousek koaxiálního kabelu 75 ohmů o délce λ/4 (nezapomeňte na zkracovací činitel) ke transformaci impedance z 112 ohmů na 50 ohmů. Tedy ze stejného kabelu, ze kterého je proveden vlastní anténní rám Za tímto úsekem již následuje běžně používaný kabel 50 ohmů libovolné délky.

Vlastní provedení je znázorněno na dalším obrázku.

Na internetu si popis této antény můžete najít na adrese:

http://radon.org.ua/index.php?option=com_content&view=article&id=4089:2013-09-26-21-57-17&catid=42:2010-10-25-20-23-44&Itemid=64