Všesměrová VKV anténa


Občas bývá zajímavé prolistovat starší časopisy z dob našich otců a dědů, zjistíte pak, že nebyli tak úplně „mimo“ a neplatí, že pouze dnes jsou mezi radioamatéry odborníci. Při probírání radiové literatury svého mládí jsem našel v prvém díle Amatérské radiotechniky založen výstřižek z nějakého časopisu, pravděpodobně Krátkých vln nebo Amatérského radia, bohužel nedalo se zjistit z kterého roku. Na něm byla popsána všesměrová anténa pro VKV, konkrétně pro I. TV pásmo, kterou jsem kdysi v pravěku provozoval pro prvé pokusy ve III. TV. pásmu. Jelikož jsem právě něco vymýšlel pro příjem v AIR pásmu, řekl jsem si, že by mohlo být zajímavé ji vyzkoušet – tak móóóc komplikovaná není, a kus hliníkové trubky se povaloval v místním sběrném dvoře. Na rozdíl od původního popisu jsem ji umístil nejprve na zábradlí balkonu, ale později na plochou střechu paneláku. Díky QTH blízko Prahy (nad námi stále prolétávají letadla směřující na Ruzyň) je letecký provoz slyšet dokonale na obyčejný zpětnovazební přijímač (popíšu příště).

V originále je anténa určena pro symetrické napájení s impedancí 300 ohmů, takže pro souosý kabel 50 ohmů je nutno použít ještě balun 1:6, jakých bylo popsáno již celá řada. Následuje doslovný přepis původního návodu.


Jednoduchým připevněním a téměř všesměrovým účinkem se vyznačuje anténa na obr. 1. Je určena k připevnění na střechu krytou taškami. Není třeba žádných větších adaptací. Stačí podvléknout nosnou část N mezi jednotlivými řadami tašek a připevnit ji k některému z nejbližších trámů krovu. Pro kmitočet pražské televisní vysílačky má antenní kruh průměr asi 1 m a je zhotoven z duralové nebo měděné trubky (plná tyč je příliš těžká). Svod provedeme běžným dvojitým drátem (dvouvodičem) a připojíme jej v místech M1 a M2 k jednotlivým tyčím T1 a T2. Tuto antenu lze použít i k příjmu středních a dlouhých vln. Je to tedy antena skutečně universální.

Ještě malá konstrukční poznámka, věřím, že pro většinu z vás zbytečná. Hliníkovou trubku jsem nejprve naplnil jemným pískem, který jsem důkladně upěchoval, a teprve pak jsem ji ohýbal. Takte se trubka „nesplácne“ a udrží si kruhový průřez.