ANTÉNA VHF-UHF

Mnoho majitelů scannerů se pídí po nějaké hodně širokopásmové anténě, která by měla i nějaký ten zisk. Na tento problém jsme také narazili v radiokroužku, a snažili se na internetu najít nějaké solidní levné řešení. Výsledek zde předkládám všem dalším zájemcům.

Zisk antény lze zvýšit tím, že ji zhotovíme jako směrovou, třeba podle následujícího obrázku. V podstatě je to dipól, tedy vyzařovací diagram je ve tvaru osmičky, to je také jediná nevýhoda této antény, oproti např. prutovým, že je nutno ji směrovat na požadovaný signál. Všechno ostatní jsou jen výhody.

Tato anténa je značně širokopásmová, překryje celé pásmo kmitočtů od 40 do 800 MHz. Pro příjem v tak širokém rozsahu kmitočtů se obvykle používají dvě až tři antény, což sebou přináší samozřejmě další technické problémy, jak s jejich montáží, tak i se sloučením signálů. Přitom je samozřejmý požadavek, aby anténa byla jednoduchá a snadno zhotovitelná, na rozdíl od antén typu diskona. Proto jsme v kroužku odzkoušeli kombinovanou anténu, podle obrázku, vyrobenou z různých nalezených kousků materiálu. Jsou to vlastně dvě samostatné antény pro VHF a UHF, se společným svodem v bodech A a B přes širokopásmový balun 1:6, při použití pouze pro příjem ale není bezpodmínečně nutný, anténa spolehlivě přijímá i bez něj.

Pro příjem v pásmech UHF je zde použit širokopásmový dipólový zářič popsaný v článku na http://ok1ike.c-a-v.com/soubory/uhf_ant.htm který je pro příjem v oblasti VHF doplněn druhým širokopásmovým zářičem, jehož ramena jsou zhotovena jako válcové cívky, na které je možno pohlížet jako na indukčnosti nebo prodlužovací prvky. Tento  VHF zářič je zhotoven z hliníkového vodiče se starých kabelů, o průměru 6 mm (hliník byl použit ze dvou důvodů: jednak byl po ruce, a také je lehčí) o délce 1,1 metru. Cívky se šesti závity byly navinuty na trn o průměru 36 mm a roztaženy na délku 0,5 metru. Směr vinutí pravého i levého ramene by měl být shodný.

Jednotlivé prvky antény jsou spojeny v bodech „A“ a „B“ pomocí šroubů M4 o délce 20 až 25 mm. Do těchto bodů je také přímo připojen napájecí souosý kabel, v pokusném vzorku byl použit starší TV kabel 75 ohmů, při jeho délce 12 metrů nebyly zjištěny žádné rozdíly oproti kabelu 50 ohmů.

Původní návrh RA4A, další informace a zkušenosti z používání jsou na jeho stránkách.