ANTÉNA UČA

Univerzální Čundr Anténa

Tato konstrukce je jedna ze série lehkých, snadno přenosných antén, určených pro radioamatérské expedice a letní tábory. Spolehlivě pracuje na všech KV pásmech 80 až 10 metrů, váha celé sestavy je kolem 2 kg. Tato anténa vykazuje zisk kolem 3 – 4 dbi a pracuje skvěle v lese, v hlubokých soutěskách, v zastavěných prostorách mezi domy, stejně jako v chatové kolonii. Konstrukce je znázorněna na obrázku:

Anténa v podstatě představuje „symetrický zářič“, který se podobá známé anténě typu „Inverted Vee“ a je zavěšena uprostřed na větvi stromu nebo na stožárku, tvořeném třeba rybářským prutem ve výšce kolem 7 až 12 metrů. Každé rameno dlouhé cca 13 až 17 metrů je přerušeno izolátorem a propojeno zkratovací propojkou ve vzdálenosti 6 – 7 metrů od středu (není příliš kritická), zkratovací propojky slouží k získání optimálních rozměrů antény při práci na pásmech nad 10 MHz. Napájení antény je ve středu, na vrcholu dvoulínkou 300 až 450 ohmů délky 10 až 20 metrů (délka není příliš kritická), která je připojena k tuneru MFJ-902H, MFJ-904H (pro přenosné verze) nebo MFJ-974 od kterého již vede souosý kabel 50 ohmů k vysílači. Uzemnění je žádoucí, ale není povinné.

Čínská dvoulinka 300 ohmů

Při pečlivém vyladění se dá docílit PSV 1:1 na libovolném kmitočtu v pásmu od 3 do 30 MHz, dokonce je možno anténu použít s uspokojujícími výsledky v pásmu 160 m.

Návrh UA6HJQ