ANTÉNNÍ TUNER PRO QRP

Při radioamatérském provozu na přechodném stanovišti se s výhodou používají malá QRP zařízení, výhodná pro snadný transport a pro své malé požadavky na napájecí zdroj. Problém ale bývá s připojením antény, jejíž rozměry se v těchto případech zhusta neřídí zákony antenářské techniky, ale spíše možnostmi operátora a daným okolním prostorem. Pak je samozřejmě nutno anténu vyladit do rezonance, například pomocí následujícího tuneru, určeného pro provoz malými výkony v kmitočtových pásmech od 3 do 30 MHz.

Zvláště u těchto zařízení musí být anténa správně naladěna a impedančně přizpůsobena, abychom zbytečně neztráceli žádný z pracně vyrobených watíků, ale všechny poslali do étéru protistanicím. Výstup vysílače propojíme se vstupem tohoto tuneru a anténu připojíme k jeho výstupu. Pak nastavením C1 a Přep nastavíme maximální přenos výkonu. Samozřejmě, že použijeme měřič PSV k dokonalému doladění.

Obvod může být sestaven buď na desce plošných spojů, nebo i jako vzduchová konstrukce. Pokud se vám danou anténu nepodaří naladit, zkuste měnit hodnoty L1, C2 a C3, ke správnému naladění lze dojít metodou zkoušek a omylů. Vřele doporučuji celý obvod uzavřít do kovové skřínky, třeba z hliníkového plechu.