ANTÉNNÍ PŘEPÍNAČ

DLE W1CUW

Popsaný anténní přepínač nabízí možnost dálkového přepínání několika antén po jednom souosém kabelu – anténním napáječi, po kterém vedeme jak vysokofrekvenční signál, tak i povely k přepnutí antény. Žádné pomocné vodiče nejsou zapotřebí, ani složitá elektronika s mikroprocesorem.

V roli pracovních prvků zde pracují stejnosměrná elektromagnetická relé, jejichž kontakty slouží k přepínání vysokofrekvenčních signálů mezi vysílačem (transceivrem) a anténami, jak je zřejmé z obrázku. V poloze přepínače, jaká je zde zakreslena, je k zařízení připojena anténa ANT1. Po přepnutí do dalších poloh jsou připojeny antény ANT2, ANT3 a ANT4.

Součástky.

Relé Re1 má jeden přepínací svazek kontaktů, relé Re2 má dva svazky. Pokud takové není k dispozici, je možno místo něj použít dvě relé s jedním svazkem každé. V prvé verzi byly použity relé RP100, ale po přestavbě antén na 2m a 70cm byly zaměněny za menší typu LUN, které mají menší kapacitu a tím i útlum. Pro puntičkáře mohu doporučit články „Relé, vhodná k VF použití (0 - 30 MHz)“ na adrese http://www.c-a-v.com/content.php?article.156 a „Co byste měli vědět o vakuových relé?“ na http://www.c-a-v.com/content.php?article.653

Nelekejte se přílišné odbornosti, v amatérské praxi s výkony do 50 až 100 Watt zmíněná relé LUN naprosto vyhověly. Také ostatní prvky jsou dány možností konstruktéra. Síťový transformátor byl použit ze starého rozvaděče, kde sloužil pro kontrolky, jeho sekundární napětí se řídí podle potřebného spínacího napětí použitých relé. Typ diod se volí opět podle potřebného proudu, ve vzorku byly použity KY130/80. Důležitou součástí jsou vysokofrekvenční tlumivky. Stručně řečeno, její indukční odpor (reaktance) musí být dostatečně velká vzhledem k pracovnímu kmitočtu, aby prošel stejnosměrný proud o ovládání relé, ale vf nesmí projít tam, kam nemá. Proto je doporučeno (vzhledem k použití i na KV) aby měla indukčnost nejméně 100 mikrohenry, a malou kapacitu – to zase kvůli vhodnosti pro VKV.