JEDNODUCHÁ POKOJOVÁ ANTÉNA

Poměrně jednoduchá konstrukce pokojové antény byla uvedena ve 22 vydání ARRL Antenna Book. Délka jednotlivých ramen závisí pouze na rozměru pokoje, nebo domu (při umístění na půdě). Přitom je nutno dbát pouze na to, aby obě ramena byly přesně stejné. Anténa je napájena symetrickým vedením a pomocí anténního tuneru je vyladěna do rezonance na jednotlivých pásmech.