ANTÉNA OCF

VERZE 2

Na jedné z předchozích stránek (ZDE) jsem popisoval anténu typu OCF (Off Center Feed, mimostředné napájení), kterou jsme později se pokoušeli „nějak“ upravit. Výsledek pokusů se nám zdál natolik dobrý, že jsem se pokusil je popsat v tomto článku.

Jeden z prvých pokusů byl anténu poněkud zkrátit, ale tak, aby byla schopna pracovat i na pásmu 80 metrů. Což se povedlo (viz obrázek). Ale pak jsme si ověřili ještě jeden trik, pokud anténa bude mít napájecí bod blíže hornímu konci, jak je uvedeno na obrázku, pracuje skvěle s DX stanicemi. V opačném případě, je-li kratší rameno antény u dolního zakotvení, pracuje spolehlivě pro lokální provoz se stanicemi ve vzdálenosti cca 1 000 až 2 000 km.

Tato anténa byla v následujících dnech ještě testována s jinými délkami obou ramen, s těmito výsledky:

Horní rameno 14,5 m dolní rameno 27 m, anténa pracuje na 7, 14, 18, 24 MHz

Horní rameno 29  m dolní rameno 55,25 m, anténa pracuje na 3.5, 7, 14, 24, 28 MHz

Horní rameno 54,15 m dolní rameno 108 m, anténa pracuje na 1.8, 3.65, 10, 21, 28 MHz

Na dalším obrázku je znázorněn použitý balun pro převod z 50 ohmů napáječe na 200 ohmů antény. Pro zhotovení balunu byl použit červený železoprachový toroid AMIDON T-200-2 zakoupený v GES, dvěma vodiči současně o průměru 1 mm s PVC izolací je navinuto 15 závitů.