IMPEDANCE ANTÉNY

Impedance antény Z [Ω] – je fyzikální veličina vyjádřená komplexním číslem (obsahuje reálnou a imaginární složku), popisující zdánlivý odpor antény a fázový posuv napětí proti proudu při průchodu harmonického střídavého elektrického proudu daného kmitočtu. Proč potřebujeme impedanci antény znát? Impedance antény musí být alespoň přibližně stejná jako impedance přívodního kabelu, aby nedocházelo k odrazům a k nárůstu odraženého výkonu – pokud tomu tak není, používá se tzv. impedančních transformátorů, které jsou obvykle spojeny se symetrizačními členy.

Pro zjištění této impedance v domácích podmínkách, tedy bez nákladných profesionálních měřicích přístrojů, byl vyvinut následující přístroj. Velkou výhodou tohoto zapojení impedančního můstku je okolnost, že výsledná impedance se dá měřit ohmmetrem (multimetrem), takže můstek nemusí mít kalibrovanou stupnici. Ale abych pouze nechválil, je zde i jedno mínus, dozvíte se takhle pouze polovinu skutečnosti. S největší pravděpodobností má anténa kromě reálné také imaginární složku, jak jsem uvedl výše. Obvykle vás zajímá pouze v paralelní konfiguraci, což znamená odpor spojený paralelně s kapacitou nebo indukčností.

Takže při použití dále popsaného můstku stačí připojit proměnný kondenzátor paralelně k anténnímu konektoru tím zjistíme induktivní část impedance, nebo k potenciometru, čímž můžeme zjistit kapacitní část impedance.

Transformátor je navinut na feritovém toroidu a má 2 x 12 závitů. Vazební kondenzátor má v tomto případě kapacitu 10 nF,  ale jeho hodnota samozřejmě závisí na tom, v jakém rozsahu kmitočtů chcete tento můstek používat. Celý přístroj je samozřejmě uzavřen v plechové uzemněné krabičce, pro jeho napájení byl použit oscilátor, tzv. signální generátor. V nouzi můžeme použít i vysílač, u něhož je vhodné snížit výstupní výkon, nebo měřič rezonance (GDO).

Zpracováno dle http://www.noding.com/la8ak/a1.htm