VÍCEPÁSMOVÁ KV ANTÉNA

Anténu podle obrázku 1 tvoří delší vodič (někomu se líbí výraz „drát“, tak budiž) a je určena pro práci v pásmech 80 – 40 – 20 – 15 a 10 m bez použití protiváhy. Pro dosažení rezonance v pásmu 80 metrů je použita prodlužovací cívka s indukčností 110 až 120 uH, která je navinuta na PVC trubce průměru 19 mm a obsahuje 260 závitů vodičem o průměru 1 mm.

Ještě kratší varianta (obrázek 2) pracuje v pásmech 40, 20 a 10 m.Prodlužovací cívka má v tomto případě indukčnost 34 uH stejného provedení jako minulá, ale má jen 90 závitů.

Obě tyto varianty antény jsou napájeny přes širokopásmový transformátor (UNUN) s převodem 1:49, podle následujícího obrázku.

Sekundární vinutí pro připojení antény má 7 + 7 závitů vodičem o průměru 1 mm. Primární vinutí (pro připojení transceiveru) představují dva závity stejným vodičem navinuty spolu s posledními dvěma závity sekundárního vinutí. Transformátor je navinut na feritovém toroidu FT240-43, se kterým pracuje spolehlivě s výstupním výkonem vysílače do 200 W PEP. Paralelně k primárnímu vinutí je připojen kondenzátor s kapacitou 100 až 150 pF dimenzovaným na pracovní napětí nejméně 1000 V, který slouží k lepšímu přizpůsobení souosého kabelu v pásmu 10 metrů.

Je nutno mít na paměti, že pro odstranění plášťových proudů, které by se mohly vracet do radiostanice, je vhodné – nebo téměř nutné – ještě k přívodu do transformátoru zařadit VF tlumivku, nejběžnější bývá navinutá přívodním souosým kabelem na feritový toroid.

Transformátor v provedení PD7MAA

Konstrukce odzkoušena dle popisu v http://prograham.jimdo.com/