ŠIROKOPÁSMOVÁ INV V

Jaro konečně začalo vystrkovat své růžky, a tak parta příznivců drátů a klacků vyrazila na kopečky na svou obvyklou víkendovou „čundrantenšou“. Jako pomůcku místo vymýšlení jsme si sebou vzali The ARRL Handbook for radio amateurs, 1997, kde na stranách 20.14 - 20.16 jsme našli něco divného od K1TR s názvem „Širokopásmový Inv V dipol“. A sakryš, to by mohlo stát za to otestovat, zvláště, když se nám dostala do rukou hromádka odstřižků kabelu RG-213, tak jsme se do toho pustili.

Konstrukčně je tato anténa půlvlnný dipól pro pásmo 80 metrů, s vyvýšeným středem, tedy v místě napájení. Obdobné antény jsou známy pod názvem INVERTED VEE, tedy Obrácené véčko. Obě ramena svírají úhel 110 stupňů, střed je na stožáru ve výšce 18 metrů. Jako přizpůsobovací člen je použit čtvrtvlnný transformátor z kabelu RG-213 na jednom konci zkratovaný. Je zde možno v praxi použít libovolný souosý kabel s impedancí 50 ohmů, který má zkracovací součinitel 0,66.

Zvláštnosti této konstrukce je připojení zářiče (dipólu) ne k otevřenému konci kabelu čtvrtvlnného transformátoru, ale k bodu pod otevřeným koncem. Tento způsob připojení umožňuje zvolit optimální hodnotu jakosti Q což má za následek zvýšení šířky pásma a nerovnoměrnosti PSV se minimalizují. Ke zvětšení šířky pásma dochází proto, že při změně kmitočtu stranou od rezonance nabírá impedance antény komplexní charakter se znaménkem reaktivní složky plus nebo mínus. Čtvrtvlnný transformátor také vytvoří reaktivní složku, ale s opačným znaménkem.

střední část antény – propojení s napáječem

spojka transformátoru – verze 1

spojka transformátoru – verze 2

Závislost poměru stojatých vln (PSV) na kmitočtu širokopásmového dipólu je znázorněna na dalším obrázku (křivka B) pro srovnání s běžným invert V dipólem (křivka A).

Popsaná anténa se výborně osvědčuje pro práci s DX stanicemi a je výborně použitelná i pro práci v přírodě (ověřeno).