PI – ČLÁNEK BEZ ROLŠPULKY

Při stavbě vysílače či PA je už téměř vžitou praxí použít na výstupu PI-článek s proměnnou indukčností, buď přepínáním počtu závitů cívky, nebo variometr (lidově rolšpulka) z vysílačů Třinec, RSI-6K, RSB-5 a podobných, nebo kulový z SK10 a podobných inkurantů. Nastavení takového zařízení při změně kmitočtu (pásma) je poměrně zdlouhavé, pokud nemáme přesně označeny polohy všech ovládacích prvků. Mimo jiné je mnohdy na obtíž také špatná dostupnost variometru.

Proto zde předkládám široké radioamatérské obci variantu výstupního obvodu, jakou používají amatéři na dálném východě. Hlavní výhodou zde je neexistence přepínače  cívek či zmíněného variometru. Další velkou výhodou tohoto zapojení je také vyšší Q a lepší potlačení harmonických kmitočtů, což se příznivě projeví v odstranění rušení TV. Zapojení pracuje v celém rozsahu kmitočtů od 3 do 30 MHz.

Kondenzátor C1, C2 je dvojitý s mezerou mezi deskami dle použitého výkonu, pro práci nad 100 W doporučuji alespoň 1 mm. Kondenzátor C3 je stejný, obě sekce jsou spojeny paralelně. Cívka L je navinuta na průměru 60 mm vodičem 1,2 až 2 mm s roztečí mezi závity 1,5 mm.