ANTÉNA 50 MHz

Jednoduchou směrovou anténu pro pásmo 50 MHz popsal Robert G4OBE v D-I-Y RADIO, 7/1999. Obdobný typ antény již dříve publikoval VK2ABQ pro pásma 14 – 21 – 28 MHz a oblíbil si ji z důvodu její značné širokopásmovosti ve srovnání s anténami QUAD a YAGI. Anténa se naladí na minimum PSV v nejpoužívanější části pásma 6m změnou délky aktivního prvku.