ANTÉNY DO RUKY 433 MHz

V následujícím článku uvádím dva jednoduché, snadno přenosné typy směrových antén vhodné pro pěší turistiku, prvá se třemi prvky a druhá se čtyřmi prvky.

Úvodem chci poznamenat, že výlety do přírody a zvláště do kopců mají své zvláštnosti, což se odráží ve skutečnosti, že celé své vybavení si operátor nese s sebou. V horách, ve vyšších nadmořských výškách nejsou zapotřebí vysoké stožáry a antény se ziskem více než 5 - 9 dB. Anténa pro courání po kopcích by pro letní období mohla být skládací, s minimálním počtem dílů, ale kompletovat ji v mínus 20 stupních mrazu je poněkud problematické, pak je výhodnější kompaktní anténa, kterou připneme například na batoh.

TŘÍPRVKOVÁ ANTÉNA

Dále uvedená tříprvková anténa byla navržena specielně pro výšlapy po horách, na základě praktických zkušeností. Její přednosti jsou zisk, hmotnost, spolehlivost. Je optimalizována pro co nejlepší předozadní poměr, byla odzkoušena ve dvou verzích – jednak kompaktní (výhodou je, že je stále připravena k provozu) a skládací (takže zabírá jen velmi málo místa). Při práci ji držíme za zadní konec a namíříme na protistanici.

Obrázek 1 – použití tříprvkové antény

Pohled na skládací anténa je znázorněn na obrázku 1. Ráhno je zhotoveno buď z umělé hmoty, nebo v nouzi i ze dřeva o průměru 8 mm a délce 412 mm. Zářič (skládaný dipól) a oba prvky – reflektor a direktor – jsou vyrobeny z měděného vodiče o průměru kolem 2 mm, ze starého kabelu a k ráhnu přilepeny pomocí epoxidové pryskyřice. Napájecí souosý kabel s impedancí 50 ohmů je k zářiči připájen přímo, bez symetrizace, jelikož při pokusech bylo (kupodivu) prakticky ověřeno, že anténa pracuje v obou případech naprosto shodně. Podle měření má tato anténa ve srovnání s dipólem zisk 7,4 dB, na kmitočtu 433 MHz má PSV 1,8, na 435 = 1,4, na 438 = 1,0 a na 440 má PSV 1,5.

Obrázek 2 – nákres tříprvkové antény

Rozměry prvků jsou znázorněny na obrázku, ještě pro přehled:

Délka reflektoru – 329 mm

Délka zářiče – 293 mm

Šířka zářiče – 20 mm

Délka direktoru – 304 mm

Vzdálenost mezi reflektorem a zářičem – 107 mm (od středu)

Vzdálenost mezi direktorem a zářičem – 187 mm (od středu)

Na obrázcích 3 a 4 je druhá varianta provedení této antény, ve skládacím provedení. Složit anténu do pracovní polohy je velice snadné, a trvá asi tak pod 2 minuty. Jednotlivé prvky jsou vyrobeny z měděného vodiče o průměru 2,5 mm a přitaženy šrouby na plastovou vodovodní trubku o průměru 16 mm délky 430 mm. Střední kmitočet této antény je 435 MHz, zde je hodnota PSV nejmenší – 1,0.


Obrázek 3 – druhá varianta antény


Obrázek 4 – anténa v cestovní poloze

Při testech byla na této straně použita ruční stanice ALINCO DJ-F4 s odpáleným koncovým stupněm, takže pracovala pouze na budič, čili s výkonem kolem 10 mW. Přesto jsme s touto anténou uskutečnili krásná spojení na vzdálenost 30 až 50 km v kopcovitém terénu, při (teoreticky) přímé viditelnosti.

Obrázek 5 – testovací stanice ALINCO DJ-F4


ČTYŘPRVKOVÁ ANTÉNA

Po úspěších docílených s předešlou anténou bylo dalším krokem zpracovat „něco“ ještě lepšího, a také snadno přenosného. Takže výše uvedený typ byl jednoduše rozšířen o ještě jeden prvek, čímž bylo dosaženo zisku (oproti dipólu) cca 7 dB s maximem vyzařování vpřed. Ještě více prvková anténa pro provoz „z ruky“ již není příliš vhodná, jelikož by se musela držet pevně bez hnutí směrovaná přesně na protistanici, čtyřprvková je tak akorát ten rozumný kompromis. Při návrhu bylo také dbáno na jednoduchost zhotovení a naladění, a také rychlá sestava v polních podmínkách třeba i v 20 stupních pod nulou. Důležitá je také nízká hmotnost, spolu s napájecím kabelem váží pouze 300 až 500 gramů, podle použitého materíálu na ráhno. Napájecí souosý kabel je jako obvykle 50 ohmů.


Obrázek 6 – celkový pohled na sestavu

Také u této antény je zářič umístěn na ráhnu nestandartně „naplacato“. Konstrukce antény s rozměry je znázorněna na obrázku 7. Ráhno je dřevěné, nebo z lehké novodurové trubky, prvky jsou z měděného vodiče o průměru 2 mm.

Obrázek 7 – sestava

Konstrukce zářiče (skládaný dipól) je na obrázku 8. Sklolaminátová (nebo podobná) destička slouží ke zpevnění zářiče a zároveň k připevnění napáječe – souosý kabel s impedancí 50 ohmů o délce 850 mm k radiostanici.

Obrázek 8 – zářič

Podle měření má tato anténa na kmitočtu 433 MHz PSV 2,0, na 435 = 1,0 a na 438 = 2,0.

Námět I. Lavrunov