ANTÉNA 145 MHz PRO VÝLETY

Na této stránce uvádím superjednoduchou, avšak dostatečně výkonnou anténu typu svislý dipól, pro práci z přechodného stanoviště. Anténa byla provozována v pásmu 145 MHz, ovšem nené žádný problém přizpůsobit délky obou ramen pro libovolné jiné kmitočtové pásma, od CB (27 MHz) až třeba po PMR, nebo i výše.

Postup výroby:
Na jeden konec kabelu (například RG58, nebo podobný) připájíme zástrčku souosého konektoru, jaký používáme na stanici (PL259, BNC, atd.). Na druhém konci kabelu odstraníme 48 cm plastového pláště. Pomocí slabého šroubováčku nebo rýsovací jehly rozhrneme těsně u zbývajícího pláště měděné opletení, tak, aby vznikl otvor o průměru kolem 5 mm. Pomocí šroubováku nebo kleští vytáhneme tímto otvorem vnitřní izolovaný vodič. Na jeho konec přivážeme silonový vlasec, dle obrázku, a anténa je připravena k zavěšení a k provozu. Nyní zbývá pouze (pro ty pečlivější) zkontrolovat PSV a obě ramena případně poněkud zkrátit na co nejlepší PSV. U vzorku jsem naměřil 1.5:1 při 147 MHz.

Anténa by měla být zavěšena svisle (pro vertikálně polarizované signály) a co možná nejdál od kovových předmětů (při provozu v přírodě snadno splnitelná podmínka, stačí anténu zavěsit na strom). Jako závaží jsem použil kámen přivázaný kouskem silonového vlasce na dolní konec „punčošky“ (opletení).